En besättning att räkna med

Beredskap är a och o ombord på ett fartyg. Varje besättningsman måste veta vad man förväntas göra när en olycka inträffar. Efter att HMS Karlstad kastat loss för att delta i övningen Northern Coasts tog det därför inte speciellt många minuter innan fartygets första brandövning drog igång.

Rökdykarförmåga är en viktig del av brandförsvaret ombord på en Visbykorvett. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Även om det inte brinner på riktigt kan det bli varmt under en övning ombord. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten
Efter att en brandövning har genomförts återgår besättningen till sina rutiner igen. Foto: Per-Ola Mjömark/Försvarsmakten

– Att det börjar strömma in vatten i fartyget är nog det vi är mest rädda för. Men brand kommer inte långt efter om vi ska gradera hur farligt saker och ting kan vara till sjöss, berättar Rikard Eliasson som ingår i besättningen på Visbykorvetten HMS Karlstad.

Brandövningar är vanligt förekommande på Försvarsmaktens fartyg. Det finns flera fördelar med detta.  Förutom att öva rutiner och se över materiel, är det även ett bra tillfälle för nya sjömän att komma in i arbetet ombord.  Om olyckan är framme måste varje besättningsmedlem veta vad som förväntas av en, och hur man ska agera.

Som vanligt vid övningar finns det alltid lärdomar att dra, det är därför man genomför dem. Skadesökning och personalinräkning är till exempel något som man kan försöka bli snabbare på vid nästa tillfälle. Men dagen visade ändå klart och tydligt att besättningen på HMS Karlstad kan räkna med varandra om olyckan någon gång skulle vara framme. Var man vet sin plats – och sin uppgift.