Där en övning slutar tar nästa vid

Skjutningarna är inne på sista dagen innan soldaterna vänder hem för att vila och höja sitt stridsvärde. Sedan vänder man tillbaka mot Mälardalen för att medverka i Försvarsmaktsövning Aurora 17. I artilleri- och brigadunderstödsövningen har man tränat och följt upp förbandsenheter och staber i främst funktionsledning av indirekt bekämpning i syfte att värdera effekt och verkan av funktionskedjan.

Jesper Pil har tillsammans med sin grupp startat arbetet tidigt på vädersonderingsplutonen. För att skjutningarna ska kunna starta behöver pjäspersonalen bland annat få uppgifter om temperatur, luftfuktighet och vindriktning. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Under ballongen hänger instrument, som mäter lufttryck, temperatur och relativ fuktighet, och en sändare som skickar ner data till en mottagarstation. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
I Artilleri- och Brigadunderstödsövningen har man tränat och följt upp förbandsenheter och staber i främst funktionsledning av indirekt bekämpning i syfte att värdera effekt och verkan av funktionskedjan. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten

Jesper Pil har tillsammans med sin grupp startat arbetet tidigt på vädersonderingsplutonen. För att skjutningarna ska kunna starta behöver pjäspersonalen bland annat få uppgifter om temperatur, luftfuktighet och vindriktning. Mätningarna gör gruppen så ofta det krävs men framförallt vid väderomslag.

Väl på plats justerar man släpet för att det ska stå plant med de olika stödbenen. Koordinater knappas in och vädersonden kalibreras mot positionens grundvärden. Mätningarnas höjd beror på hur pjäserna ska skjuta men sker normalt upp till 5 000 meter. Under ballongen hänger instrument, som mäter lufttryck, temperatur och relativ fuktighet, och en sändare som skickar ner data till en mottagarstation. Värdena från mätningen skickas vidare till bataljonen som sprider informationen till de enheter som behöver resultatet. Ballongen i sig stiger till drygt 25 000 meters höjd och vidgas ut där den till slut sprängs till smådelar. 

ÖVNINGSLEDAREN SAMMANFATTAR

Artilleriregementes chef, överste Jonas Lotsne har haft det sammanhängande ansvaret för övningen och helhetsintrycket beskriver han som mycket positivt.

– Vi har nått de målsättningar vi satt upp och jag är nöjd, säger Jonas Lotsne och fortsätter:
– Förutom att vi har uppnått målen med övningen har vi också bevisat att vi återigen kan genomföra övningar på den här nivån med många deltagare från flera förband. Att vi övat med skarp ammunition är bra. Sammantaget visar det att vi har förmågan att genomföra dylika övningar framöver och om så krävs även i ökad omfattning.

Villingsbergs skjutfält har ett bra läge med bra möjligheter för övningar med artilleri och granatkastare.

– Avslutningsvis vill jag tacka alla soldater, civilanställda, officerare och personalen på skjutfältet för bra insatser. Jag ser nu fram emot Försvarsmaktsövning Aurora där vi kommer befästa det vi övat här och därmed ta ytterligare steg i rätt riktning, säger Jonas Lotsne.