Att hjälpa en nordisk vän i nöd

Den svensk-finska marina stridsgruppen övar för att till årsskiftet anmäla att man uppnått första delmålet mot att kunna sätta upp en gemensam sjöstyrka. Många moment innebär strid, men vissa är riktade mot att hjälpa en vän i nöd. Under fredagskvällen övades brandbekämpning ombord på Louhi med såväl finska som svenska rökdykare.

Fartygschefen på Louhi ger order till finska och svenska rökdykare.
Fartygschefen på Louhi ger order till finska och svenska rökdykare. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Utvärdering efter övning. I bakgrunden cirkulerar HMS Vinga i väntan på sina besättningsmedlemmar.
Utvärdering efter övning. I bakgrunden cirkulerar HMS Vinga i väntan på sina besättningsmedlemmar. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten
Kai Koralainen, fartygschef på Lohui.
Kai Koralainen, fartygschef på Lohui. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Ett av Sveriges och Finlands mål med övningen Northern Coasts är att utvärdera den Svensk-finska marina stridsgruppen, SFNTG. Syftet är att Finland och Sverige tillsammans ska kunna genomföra sjöövervakning och skydd av sjöfart i Östersjön. SFNTG övas på flera olika sätt, men en stor vikt läggs på kommunikation.

– Vi är vana att öva med svenska sjömän, det enda som skiljer oss är språket. I övrigt har vi samma attityd och samma utbildning. Vi jobbar på samma våglängd och det är det viktigaste. Vi har en gemensam inställning till vad som behöver göras, säger Kai Korolainen, fartygschef på Louhi.

Ett scenario där samarbetet mellan de nordiska enheterna sattes på prov var under fredagskvällens skadeövning. I scenariot drabbades det finska stödfartyget Lohui av en brand i maskinrummet. För att reda ut situationen kontaktade Lohui övriga styrkan och bad om förstärkning. HMS Vinga och den finska minjakten Katanpää sände en rökdykgrupp vardera att undsätta Lohui.

Två personer saknas

Väl ombord får de svenska rökdykarna en genomgång om hur fartyget ser ut och vad som hänt. Det råder brand i maskinrummet och två personer saknas. De finska rökdykargrupperna försvinner ner genom den täta röken. HMS Vingas rökdykare beordras avvakta på däck.

– Jag vet att svenskarna är duktiga på sin sak, men idag får de inte gå in till branden på grund av skaderisken. De känner inte till fartygets utrymmen sedan innan och det kan gå illa. Men det är till stor hjälp att de är här, det möjliggör för de finsktalande grupperna att gå in, säger Kai Korolainen.

Svensk-finsk gemensam brandövning ombord på fartyg under Northern Coasts.
Svenska rökdykare hjälper en finsk skadad sjöman ut ur lågorna Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Snart transporteras de två skadade personerna upp på däck. Svenskarna är snabbt framme för att bistå med hjälp. En stund senare återkommer även rökdykarna till solljuset. Svetten lackar i pannan trots att elden var fingerad.

– Övningen gick bra, det viktigaste var kommunikationen och ni kom ju hit med rätt utrusning så det var lyckat. Vingas rökdykare hade en idé om att öva genomsök av fartygen vid kaj innan losskastning, det tar jag med mig till nästa gång, utvärderar Kai Koralainen.

För visst var det en viss besvikelse för de svenska rökdykarna att tvingas stå kvar på däck utan att genomföra någon insats.

– Det var synd. Det här hade varit ett jättebra tillfälle att få öva på ett utrymme vi inte känner till. Här hade vi behövt vara mer noggranna, använda värmekamera och verkligen söka av, säger Otto Stark, rökdyksledare på HMS Vinga.

Det kommer dock att komma fler tillfällen i framtiden för samövning. Det svensk-finska samarbetet har bara börjat.