Kanadensiskt statsluftfartyg bröt mot tillträdesförordningen

Den 23 augusti flög en kanadensisk fartygsbaserad helikopter en kort stund in i svenskt luftrum söder om Blekinge. Eftersom de inte hade erforderligt diplomatiskt tillstånd utgör det en överträdelse av tillträdesförordningen.