Informationshelg för blivande rekryter på Örlogsbasen

Hos Sjöstridsskolan inne på Örlogsbasen i Karlskrona genomförs just nu en frivillig informationshelg för de rekryter som ska rycka in om en månad. Syftet är att ge de blivande rekryterna kunskap om sin kommande utbildnings- och arbetsplats plats samt en möjlighet att få svar på en massa frågor.

115 blivande rekryter har anslutit till informationshelgen inför inrycket till grundutbildning i Karlskrona i september. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Felix Pentikäinen, 19 år från Mariestad planerar att jobba som systemoperatör på Första ubåtsflottiljen efter grundutbildningen. Därefter vill han gärna vidareutbilda sig till officer i marinen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Carl Arvidsson från Stockholm och Emma Lilja från Malmö är två av de cirka 165 rekryter som rycker in i Karlskrona i mitten av september. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Uppställning på linje. En av många. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
En rundvandring på Örlogsbasen innefattar även ett glasstopp. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Under utbildningen kommer rekryterna få lära sig vapenhantering. Här får de en förevisning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Hur tung är en AK5, hur lång är räckvidden, vilken kaliber har ammunitionen? Många frågor får svar. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Ett klassiskt beep-test. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Viktor Hedman kämpar i räckhänget. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Under utbildningen kommer rekryternas fysik att mätas regelbundet i ett multitest. Ett av värdena som mäts är spänst. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Statiskt rygghäng. Maxpoängen nås efter 2.40 minuter. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Utöver träning är smidighet också viktigt. Det kan vara jobbigt att sitta på vakt en längre stund om man är stel och ovig. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Fys-resultaten noteras och sparas för att kunna jämföras med nästa tillfälle. Förhoppningsvis med ett bättre resultat då. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Av de cirka 165 blivande rekryterna har 115 valt att besöka Karlskrona under informationshelgen. Programmet sträcker sig från fredag lunch till söndag lunch och innehåller studiebesök, fys-pass, möten med instruktörer och representanter från förbanden där rekryterna sedan ska jobba.

– Den här helgen är en jättebra förberedelse för dem som rycker in i september. De vet hur det ser ut här, de vet vilka vi är och de har även lärt känna flera av sina blivande kamrater. Det vinner både vi och de på, och det är verkligen bra att så många har valt att komma nu, säger Max Johansson som är kompanichef över Grundutbildningskompaniet på Sjöstridsskolan.

Emma Lilja, 19 år från Malmö och Carl Arvidsson, 24 år från Stockholm har båda valt att delta på informationshelgen.  Emma ska gå mot en befattning som signalmatros på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona och Carl som sonaroperatör på Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga.  De har båda varit engagerande i Försvarsmaktens frivilligorganisation och har en uppfattning av vad som väntar.
Något nervösa inför vad som väntar är de, men båda ser fram emot att få veta mer om utbildningen och sitt yrkesval.

Informationshelgen startar med ett upprop utanför Amiralitetskyrkan. Indelade i plutoner får de blivande rekryterna därefter information om sin kommande utbildning, om verksamheten på Örlogsbasen, en rundvandring och förstås mat.

Felix Pentikäinen, 19 år från Mariestad har nyss tagit studenten från Samhällsprogrammet och har tänkt sig en karriär som officer i marinen.

– Jag har varit aktiv i Flygvapenfrivilliga och tycker att försvaret är intressant. Under mönstringen blev jag uppmanad att söka till ubåtsflottiljen och det känns bara bra, säger Felix som kommer utbilda sig till systemoperatör.

Att det är en något annorlunda livsstil och förhållningssätt inom militären jämfört med den civila sidan är någon som Victor Hedman, 28 år från Bohuslän har lagt märke till.

– Det är mer styrt här och ordning och reda verkar det som. Det känns bra och det lockar mig att få uppleva gruppsammanhållningen som jag förstår att man måste gilla när man ska göra grundutbildningen. Marinen lockar och jag vill testa och se om jag passar som sjöman i försvaret. Jag ska gå mot sonaroperatör på Tredje sjöstridsflottiljen, berättar Viktor.

– Vi har bland annat varit ombord på en Visbykorvett och även kört fys-pass. Träningen idag har varit rätt tuff, men det är ju bra att veta sina nivåer och vad man behöver förbättra till inrycket, säger Viktor.