Trotjänare som drillat blivande officerare

Skonerterna HMS Gladan och HMS Falken har under 70 år utbildat och tränat blivande marinofficerare i praktiskt sjömanskap och navigation. Skonerterna byggdes år 1946 respektive 1947 och genomförde provturer under 1947 för att samma år inleda utbildning av officerare.

Det är både psykiskt och fysiskt krävande ombord och det gäller att också kunna hantera höjder då det blir en del klättring i masterna. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Köksmästare Kalle Jonsson har tjänstgjort ombord i 7 år och lämnar nu en tid för militära studier. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
HMS Gladan på väg att förtöja i Nybrokajen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förste skepparen ger tydliga instruktioner till eleverna som lyssnar uppmärksammat. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Besättning och elever tillsammans med marinchefen efter dagens seglats. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Allt handlar om ett fungerande lagarbete där alla har en given plats. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Nyckelbesättningen på HMS Gladan samlade. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Marinchefen tackar fartygschefen för en givande dag ombord. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Man kan tycka att skonertfartyg inte har en tydlig plats i en modern marin, men faktum är att utbildningen på fartygen lägger en viktig grund inom flera områden. Förutom att eleverna får en viktig fördjupad kunskap i praktiskt sjötjänst, får de också viktig träning i ledarskap och att fungera i grupp. Utrymmen ombord är begränsade vilket tvingar eleverna och besättningen att få gruppen att fungera under alla omständigheter. Alla har en uppgift som är lika viktig vilket också stärker hela gruppen.

Lagbyggande

På fartygen finns en nyckelbesättning på cirka tolv man utöver det tillförs elever i olika omgångar. Skonerterna genomför både kortare och längre utbildningsseglatser. Fartygen utgör skonertdivisionen och tillhör Sjöstridskolan i Karlskrona.

– Jag tycker att det är så fantastiskt roligt att utbilda elever och bygga lag och se hur individerna växer både som människor men också som ett team. Tjänstgöring ombord på skonertfartygen handlar förvisso om praktiskt sjömanskap och navigation men det handlar lika mycket om ledarskap och vikten av ett fungerande lagarbete. Jag har den absolut bästa tjänsten som både divisionschef och fartygschef på HMS Gladan, sa örlogskapten Jerker Schyllert.

Ombord på HMS Gladan fanns för tillfället 26 elever som skulle tillbringa drygt en vecka ombord för att lära sig grundläggande praktisk sjömanskap och navigation. Förvånansvärt fort lärde de sig både knopar, namn på tampar och hur att hantera fartyget under handledning av den ordinarie besättningen.

– Jag minns själv min tid som elev ombord, kunskaperna jag fick har jag alltid burit med mig och haft nytta av. Eleverna som är ombord ska vara här en kortare tid och de hinner kanske inte lära sig allt, men de hinner förstå och lära sig betydelsen av lagarbete där alla är lika viktiga. Jag får passa på att gratulera på 70 års jubiléet, sa marinchefen konteramiral Jens Nykvist.

Följ fartygen på bloggen ”Gladan och Falken”