Våreld bidrar till ökad förmåga i nationellt försvar

Från Ravlunda och Rinkaby ryckte förbanden fram mot Revingehed. En stor del av Skåne användes för det sista avslutande brigadanfallet under övning Våreld. Under en vecka har 13 förband övat tillsammans för att stärka markstridskrafterna.
– En sådan här stor övning är oerhört viktig för våra förband för att öka deras operativa förmåga. Det är också viktigt att vi planerar den så att det fungerar så smidigt som möjligt med vår omgivning, säger Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente som har varit övningsledare.

Stridsvagn 122 från P 4 i en rondell i Sjöbo under övningens avslutande brigadanfall. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Både Livgardet och P 7 använder sig av Pansarterrängbil 360. Foto: Tim Gustafsson/Försvarsmakten
Helikopterflottiljen luftlandsättning av två skvadroner ur K 3 startade brigadens anfall. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Trängregementets personal ser till så att ett av Ledningsregementets stridsfordon kan ge sig ut i övningen igen. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Hemvärnet var också representerade på övningen i form av delar ur Älvsborgsbataljonen. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Soldater ur Ing 2 tar sig fram över den Krigsbro 5 de har lagt på Revingehed övningsfält Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Övningen besöktes av Arméchef Karl L E Engelbrektson, här utanför den stridsträningsanläggning som används för att följa och utvärdera övningen. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Paula Holmqvist, ledamot i Försvarsutskottet, fick följa sjukvårdskedjan. Foto: Joel Thunberg/Försvarsmakten

Övning Våreld samlar en stor del av arméns förband för att öva tillsammans.  Förbanden har olika förmågor, det är allt från kärnan mekaniserad strid till olika funktioner som sjukvård, teknisk tjänst, minröjning, samband med mera.

Övningen besöktes av både ordföranden i Försvarsutskottet, Allan Widman, och ledamoten Paula Holmqvist. Paula följde en av funktionerna, sjukvård och fick möjlighet att se hela sjukvårdskedjan, från skadeplats till bakre förbandsplats. Att ha en fungerande sjukvårdskedja är en absolut nödvändighet för förbanden då det skapar en trygghet vid svåra och utmanande uppgifter.
– Det har varit bra att få möjlighet att följa sjukvårdskedjan, då det är mycket viktigt att den fungerar. Det finns delar att fortsätta förbättra och utveckla men jag är imponerad av vilken sjukvård och omhändertagande de kan uträtta i besvärliga situationer.

Under den här övningen har fokus varit att få funktionerna att fungera som en helhet. Olika system ska verka tillsammans, ett system av system, det vill säga brigadförmåga. Att förbanden får möjlighet att öva tillsammans utvecklar brigadförmågan.
– Vi måste öva i brigad, annars får vi ingen tröskeleffekt, sa arméchefen Karl L E Engelbrektson när han besökte övningen.

För att öva så många förband samtidigt krävs att Försvarsmakten kan använda civil mark på ett fungerande sätt ihop med omgivande samhälle.
– Stora övningar med många förband innebär högre krav på våra chefer. Vi har scenarier som ställer våra övade chefer inför svåra beslut och det är utvecklande. Deras beslut får effekt på hur övningen går vidare.  Jag ser fram emot att fortsätta utveckla den här typen av övning där vi kan öva många och större förband samtidigt. Vi måste planera dem så det fungerar smidigt ihop med vår omgivning, säger Bengt Alexandersson. Under övningen utvärderas förbanden kontinuerligt och när de rullar hemåt har det dragits viktiga slutsatser och lärdomar.  

– Mycket har gått bra men vi har också hittat delar som vi nu ska fortsätta öva för att öka vår operativa effekt och bidra till stärkt nationellt försvar. Vi har tagit viktiga steg på vägen mot höstens Försvarsmaktsövning Aurora, säger Niklas Blomqvist, biträdande övningsledare från Skaraborgs regemente.