Övar för att stärka markstridskrafterna

En stor del av arméns förband samlas i Skåne under en vecka. De ska öva tillsammans för att fortsätta stärka markstridskrafternas förmåga.
– Våra politiker och försvarsmaktsledningen har varit tydliga med att vi ska leverera ökad operativ effekt för att stärka tröskeleffekten. Att öva de ingående delarna i armén i en gemensam övning skapar starkare helhet. Vi bidrar till utvecklad brigadförmåga, säger Bengt Alexandersson, övningsledare och chef på Skaraborgs regemente som planerat övningen.

Stridsfordon och stridsvagnar
Stridsfordon och stridsvagnar
En av bataljonerna anländer till övningen Foto: Tim Gustafsson/Försvarsmakten
Stridsfordon och stridsvagnar
Stridsvagn tillhörande motståndaren är beredd Foto: Tim Gustafsson/Försvarsmakten
Stridsfordon och stridsvagnar
En av de 3000 deltagarna i övning Våreld Foto: Tim Gustafsson/Försvarsmakten

Cirka 3 000 personer från 13 av Försvarsmaktens förband och skolor har nu tagit sig till Skåne för att genomföra övning Våreld. För vissa av förbanden inleddes övningen med ett scenario om hot mot Sverige där de larmades och fick uppgiften att ta sig till Skåne. Efter ordergivning packades allt och hela styrkan transporterades ner till övningsområdet där de direkt åkte ut och mötte en tänkt fiende.

– En bra övning i att snabbt göra sig klara för att kunna lösa uppgifter på en helt annan plats. Oavsett var förband hör hemma till vardags ska vi kunna lösa uppgifter där det behövs. Att ha tillgängliga förband som sätts in där hot uppstår är en viktig del i den samlade förmågan, säger Bengt Alexandersson.

Årets Våreld genomförs i Skåne där mycket av stridsmomenten sker på Revingehed. Övriga områden är Björka, Everöd, Norra Åsum, Rinkaby, Ravlunda, Hässleholm, Sjöbo och Tomelilla. Det som allmänheten framför allt märker av är trafiken mellan de olika områdena.

– Att förbanden kommer hit till oss i Skåne är viktigt, säger Stefan Smedman, chef för Södra Skånska regementet. Vi måste ha förmåga att genomföra stora övningar tillsammans för att stärka markstridskrafternas förmåga i nationellt försvar. Att öva på olika platser bidrar till ökad operativ effekt, vi ska kunna verka var som helst.

Många av deltagarna i övningen är heltidsanställda soldater och officerare men inte alla. För en del av deltagarna, rekryterna, är det sista steget i grundutbildningen. En annan personalkategori som deltar i övningen är deltidssoldater som vanligtvis arbetar någon annanstans men tjänstgör i Försvarsmakten vissa veckor under året.

– Detta är också en del i den samlade förmågan, att kunna sätta ihop olika typer av förband och då fungera som en helhet. Under Våreld samlar vi förband med olika förmågor för att kunna öva markstrid. I övningen ingår en kärna av mekaniserade förband från I 19, P 7 och P 4. Förutom dessa krävs även andra förmågor som försörjning med mat, vatten, drivmedel och att kunna bygga förbindelser och röja minor för ökad framkomlighet. Vi ska till exempel etablera samband över hela ytan så kommunikationen fungerar och klara sjukvård, säkerhet och teknisk tjänst, säger Niklas Blomqvist som är övningsledare och håller ihop den övningsledning som ska se till att allt flyter på som det ska.

Förband i övningen

Deltagande förband och skolor är: Trängregementet, Ledningsregementet, Göta ingenjörregemente (Ing 2) , Livregementets husarer (K 3), Livgardet, Helikopterflottiljen, Markstridsskolan, Artilleriregementet, Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum (inklusive Hemvärn), Norrbottens regemente (I 19), Södra skånska regementet (P 7) och Skaraborgs regemente (P 4).