Explosiv händelse testar totalförsvaret

MILITÄR, POLIS OCH ANDRA MYNDIGHETER ÖVAR AMMUNITIONSRÖJNING

En lastbil med ammunition välter och exploderar på Nässjös station. På ena sidan perrongen, ett tåg lastat med ännu mer ammunition. På den andra, ett fullsatt persontåg.

Krisen är ett faktum.

Filmklipp från momentet i Nässjö. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Samverkan mellan myndigheter skapar bättre förutsättningar för att snabbt omhänderta skadade vid händelser. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Skadad lyfts undan för vidare transport till sjukhus. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Under momenten finns personal från de olika myndigheterna på plats för att utvärdera och utveckla olika metoder. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Chefen för Swedec, Fredrik Zetterberg, berättar om momentet för inbjudna besökare. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten
Tomas Wikström planeringsansvarig för övning SEE17. Foto: Monica Sandsvik Svensson

Ett tiotal döda. Många fler skrikande, chockade och skadade. Och överallt, utspridd, livsfarlig ammunition i olika former. Rangerbangården vid Nässjö station liknande i förmiddags mest helvetets förgård, när de första ambulanserna och brandbilarna anlände till platsen.

Lyckligtvis var allt bara ett övningsmoment skapat så realistiskt som möjligt under den pågående övningen SWEDEC EOD Exercise 2017 (SEE 17) - där det först gällde för den anländande räddningstjänsten och polisen att försöka få en överblick över kaoset. Ganska snabbt inser de ammunitionshotet och söker stöd från Försvarsmaktens ammunitionsröjare.

En av övningsledarna från Region Jönköpings län är Caroline Cherfan. I sin roll som beredskapssamordnare i regionen har hon varit med från början och planerat för det övningsmoment som nu spelas upp.

– Att få öva ihop med Försvarsmakten ger oss möjlighet att öva totalförsvarssamverkan på ett sätt som är svårt att lösa på andra vis, säger hon.

– Det är lika viktigt för oss att öva samverkan med civila myndigheter, säger Fredrik Zetterberg, chef för SWEDEC.

Ammunitionsröjarna säkrar området

Med de skadade omhändertagna och förda till sjukhus, kan ammunitionsröjarna - i det här fallet två team, ett från Göta ingenjörregemente och ett från Amfibieregementet - skaffa sig en tydligare överblick över området, fortfarande strösslat med 40 millimeters ammunition. Då inser de att i godstågsvagnarna finns det betydligt mer ammunition, men också sprängmedel. 

Ett långsamt och mödosamt arbete inleds för att säkra och oskadliggöra hoten. Vid sidan står planeringsansvarig Tomas Wikström och bedömer hur kollegorna tänker och agerar.

– Vi har arrangerat SEE i fyra år och kan konstatera att vi blivit bättre på att verka tillsammans med räddningstjänst, akutsjukvård, Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra samhällsviktiga funktioner. Samtidigt har vi också blivit bättre på att identifiera områden vi kan bli bättre på. Ett sådant är fortfarande att vi använder samma terminologi som övriga, säger Tomas Wikström.