Det är trångt och det finns många platser att gömma sig på

Marinbasens Basskyddskompani har som uppgift att bevaka marinens fartyg var helst de befinner sig, nationellt som internationellt. Om en situation uppstår där någon obehörig misstänks finnas ombord och fartyget därför måste genomsökas är det en uppgift för kompaniet. För att göra det framgångsrikt krävs att soldaterna kan fartygen utan och innan och med vana kan ta sig runt. Något man försöker att öva så fort möjlighet ges.

Basskyddskompaniets soldater måste känna marinens fartyg som sin egen bakgård för att snabbt och effektivt kunna söka igenom dem om behovet uppstår. Foto: Tobias Gullberg/Försvarsmakten
Alla utrymmen måste kontrolleras och det blir många luckor och lejdare att passera. Foto: Tobias Gullberg/Försvarsmakten
Denna gång var det HMS Härnösand som soldaterna tränade på. Foto: Tobias Gullberg/Försvarsmakten
Besättningarna är måna om att soldaterna ska få träna ombord. Foto: Tobias Gullberg/Försvarsmakten
Det gäller att ha full koll på var man befinner sig och var någon obehörig skulle kunna gömma sig. Inget utrymme får missas eller lämnas okontrollerat. Foto: Tobias Gullberg/Försvarsmakten
Det gäller att ha full koll på var man befinner sig och var någon obehörig skulle kunna gömma sig. Inget utrymme får missas eller lämnas okontrollerat. Foto: Tobias Gullberg/Försvarsmakten

Under några veckor nu på våren har kompaniets olika plutoner passat på att öva tillsammans på olika fartyg. Man har bland annat övat ombord på Tredje sjöstridsflottiljens HMS Härnösand. För vissa av soldaterna blev det repetition av tidigare utbildningar medan det för andra blivit en nyutbildning där en helt ny värld öppnats.

Robin Strandberg är en av soldaterna på kompaniet som varit med när man har övat med både låg och hög hotbild.

– Det har varit en jättebra övningsperiod. Vi måste känna till de fartyg som vi ska kunna skydda. Övningarna är också viktiga för samarbetet mellan flottiljen och oss som sköter bevakningen. Den skapar förtroende och vi lär känna varandra, säger Robin Strandberg.

På ett fartyg finns det många skrymslen och vrår som en obehörig skulle kunna gömma sig på. Därför är det viktigt att soldaterna känner till dem och vet hur man snabbt tar sig runt. Momenten har därför körts om och om igen med olika infallsvinklar och hotbilder. Det gäller att alla soldater fokuserar på sin del i insatsen och verkligen håller sitt eldområde. Soldaten måste kunna lita på att kamraterna jämte löser sin uppgift. Det blir snabba tempoväxlingar, som vid ett tyst sök när det går ut på att motståndaren inte ska veta var man är tills man får kontakt och det blir 100 procent framåt för att få kontroll på hotet.

– Fartygen är väldigt måna om att vi ska få öva. De stöttar och hjälper till väldigt mycket. Vi har kommit långt och ökat vår förmåga, soldaterna har varit väldigt motiverade och de med mer erfarenhet hjälper de som har mindre erfarenhet. Så utvecklingskurvan har gått rakt upp, säger Per Schjölin som hållit i övningarna.