Taktiserande flygvapenkadetter

Flygvapenkadetter från Militärhögskolan Karlberg, där de studerar till taktiska officerare, är i Norrland på övning för att prova på taktiken i praktiken.

Utandningsluften stiger mot himlen samtidigt som snön knarrar under kängorna. Det är kallt i Norrbottens inland, där blivande flygvapentaktiker rekognoserar sido- och reservbaser att bedriva flygoperationer från. Foto: Filip Vaattovaara/Försvarsmakten

Övningen är en del i flygvapenkadetternas utbildning på Militärhögskolan Karlberg, där de studerar till taktiska officerare. Som blivande taktiker i Flygvapnet tränas kadetterna att tänka med ett helhetsperspektiv då de övar sig i rollen som chef för flygvapenförband. Taktikern kan liknas med en schackspelare som efter bästa förmåga placerar sina pjäser för att vinna. De olika pjäserna har olika förutsättningar, likt flygvapenförbandets ingående delar har olika förmågor och förutsättningar. En duktig taktiker kan maximera förbandets prestationsförmåga utifrån de givna förutsättningarna – vilket kadetterna får tillfälle att öva på i verkligheten.

Reservbaser och möjligheter

Scenariot som kadetterna nu ställs inför kräver förstärkning av norra Sveriges luftförsvar. Kadetterna har i egenskap av chef för flygvapenförband därför ställts uppgiften att upprätta flygbas i Vidsel och Jokkmokk, istället för att enbart förstärka huvudbasen F21 i Luleå. Spridningen av flygförband genom mobilt upprättade reservbaser ger kadetten robusthet och fler möjligheter i det senare mötet med motståndaren, likt en schackspelare skapar förutsättningar för bättre drag.

Vintermiljö

Då slutmålet är att flygföretag kontinuerligt skall kunna operera från platserna behövs en omfattande organisation som klargör och underhåller flygplan, ombesörjer landningsbanor, tillhandahåller räddningstjänst samt tillser att flygbasområdet är säkrat från utomstående påverkan. Upprättandet av flygbas kräver således planering och förtänksamhet i placering och nyttjande av en sådan organisation, varför kadetterna nu befinner sig på plats i Norrbotten för att rekognosera områdena och optimera sina första drag i spelet. Rekognosering sker med hjälp av bil, skoter och skidor vid befintliga bansystem i Vidsel och Jokkmokk. Terräng och miljö gör sig väl påminda i form av bergiga områden, kyla och stora snömängder, utmaningar kadetterna får känsla för och kan taktisera i upprättandet av baserna.

Nationellt fokus

Efter genomförd rekognoseringen återvänder slutligen kadetterna till ritbordet där de kommer att färdigställa en order om basernas upprättande till sina underställda flygvapenförband. Övningen går därmed i linje med Sveriges förändrade strategiska inriktning, vilken skiftar fokus mot nationellt försvar och ökad tröskeleffekt. Nyttjandet av sido- och reservbaser är en av nycklarna i det arbetet, varför de framtida officerarnas insats i Norrbotten ytterligare bygger på den snöboll som börjat rulla mot det nationella försvarets robusthet.