Kanske du nästa vinter?

Så här kan det gå till när basskyddskompaniets soldater ökar sina färdigheter och svetsas samman som grupp.

Marinbasens har till uppgift att stödja marina förband med logistik. Baskyddsskompaniet har i sin tur uppgift att bland annat skydda transporter med logistik. Detta kan göras genom att ta och försvara terräng längs tänkt väg, alternativt att eskortera logistikfordonen med bland annat plutonens pansarterrängbilar eller i kombination av de båda alternativen. Under några dagar i mars reste därför en av plutonerna till Kosta för att öva strid med handgranat och öka den personliga färdigheten att kunna verka med eldhandvapen från olika skjutställningar.

Soldaten övar sig i att upptäcka, målange och verka från stridslucka i pansarterrängbil 203. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten
Skjutning från stridslucka i pansarterrängbil 203. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten
Påfyllning av ammunition och genomgång efter genomfört moment. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten
Genomgång inför kommande övningsmoment. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten
Understöd vid omladdning under rensning av värn. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten
Rensning av skyddsrum. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten
Bekämpning av anfallande fiender från stridsställning. Foto: Fredrik Brorson/Försvarsmakten

På ett snöigt men oftast soligt skjutfält hann man med en mängd olika moment i syfte att öka förmågan hos soldaterna. Några av momenten gick ut på att i grupp ta och genomsöka kanaliserande och sårbara terrängpartier för att begränsa fiendens möjligheter att påverka en kommande eskort. I scenariot fick soldaterna stridskontakt och använde sig då av handgranater för att ”rensa” (rensa är en stridsuppgift) de befästa värnen på motståndare.

För vissa av soldaterna var detta det första tillfället de kastade tillämpat kast med spränghandgranat, men det märktes knappt. Anfallsrörelsen flöt på och soldaternas förmåga att hantera stridens grunder befästes snabbt.

Soldaten Pontus Göstasson är en av dem som kastade ”tillämpat” med spränghandgranat för första gången.

– Vi har ju inte kastat handgranat på detta sätt förut, så det var ganska nervöst inför första kastet. Men så fort övningen drog igång så försvann nervositeten och adrenalinet gjorde att allt bra rullade på.

På kvällarna, i mörker, övades grundläggande förmåga till att försvara sin stridsställning. Då användes en kombination av lyspatrull och olika sensorer, som bildförstärkare och termiska sikten. Det är av stor vikt att soldaterna kan hantera de system och sensorer som finns i plutonen för att kunna agera så effektivt som möjligt.

Kompaniet har ett antal pansarterrängbil 203 till sitt förfogande vilka även de utnyttjades under övningarna.

– Det har varit en givande övning för både övningsledarna och truppen. Vi har uppnått de mål som vi har ställt med veckan. Plutonen har genomfört både skjutningar som syftar till att enskild individ ökar sin personliga färdighet och övningar som leder till att de nysammansatta grupperna har fått sammansvetsas. Det är kul att se att soldaterna använder sina tidigare kunskaper och omsätter dessa i en ny komplex situation, säger Fredrik Brorson, plutonchef och övningsledare.

Tycker du att det här låter som något du också skulle vilja göra?  Bestäm dig idag och ansök till Basskyddssoldat på Marinbasen, (med utbildningsstart i september) så kanske det är du som är med och övar nästa vinter!