Värdefull samövning på Östersjön

När en nations örlogsfartyg passerar en annan nation tar man ofta tillfället i akt öva tillsammans. En sådan övning kan ses som en artighet mellan nationerna, men utgör också en viktig del i att samöva sina militära enheter med andras. Dessa samövningar duggar nu tätt. För någon vecka sedan övade korvetten HMS Nyköping med en fransk jagare. För ett par veckor sedan blev det klart att HMS Härnösand skulle öva med den amerikanska kryssaren USS Hue City under dess vistelse i södra Östersjön. Planering av övningarna började direkt mellan fartygen och man kom överens om ett upplägg

Ett vintervackert Östersjön utgjorde övningsplatsen.
Ett vintervackert Östersjön utgjorde övningsplatsen. Foto: HMS Härnösand/Försvarsmakten
USS Hue City är betydligt mycket större än den svenska korvetten.
USS Hue City är betydligt mycket större än den svenska korvetten. Foto: HMS Härnösand/Försvarsmakten
HMS Härnösand är en korvett av Visbyklass.
HMS Härnösand är en korvett av Visbyklass. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

För svenska marinen har inriktningen under de senaste åren fokuserats mer mot nationella insatser och övningar, där stor vikt läggs vid det nationella försvaret. Anledningen till detta är naturligtvis det försämrade säkerhetspolitiska läget i närområdet. Men det är fortsatt viktigt att samverka och samöva öva tillsammans med andra då det utgör grunden för krishantering och vår förmåga att ge och ta emot stöd.

− Rent konkret bidrar den här typen av samövningar till att vi i en krissituation kan jobba effektivt tillsammans och vet hur den andra parten resonerar, säger John Theander som är fartygschef på HMS Härnösand.

Arbete i stridsledningscentralen på HMS Härnösand.
Arbete i stridsledningscentralen på HMS Härnösand. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Stridsövningar, med och mot varandra

Övningen med USS Hue City genomfördes under den gångna helgen, 10-11 februari i södra Östersjön.  Särskilda höjdpunkter för HMS Härnösands besättning var duellövningarna där det gäller att hitta motståndaren, undvika att själv bli upptäckt och insätta simulerade sjömålsrobotanfall. Trots kryssarens tillgång till avancerade system, och inte minst sin stora fördel med en spanande Sea Hawk-helikopter, kunde HMS Härnösand hävda sig väl och göra lyckade sjömålsrobotanfall.

− Helgen var mycket värdefull. Det är i sig alltid nyttigt att öva med en enhet man inte arbetar med till vardags, man lär sig alltid något nytt. Att övningarna sedan kunde genomföras utan alltför mycket särskilda förberedelser ger ett kvitto på att de många åren av övningar tillsammans med andra gett resultat, säger stridsledningsofficer Johan Ebeling.

Efter övningens slut var både HMS Härnösand och USS Hue City nöjda med utfallet och erfarenheterna. Fartygen tackade för sig och utbytte artighetssignalering, innan kryssaren fortsatte sin passage ut ur Östersjön och HMS Härnösand återgick till sina ordinarie uppgifter.