Fältarbetarna påverkar framkomligheten på Gotland

Fältarbetsförbandens verksamhet på Gotland avslutades med en gemensam övning tillsammans med Fjärde sjöstridsflottiljen. Under vintern har förbandets beredskap för att förhindra fientliga landsättningar på öns hamnar och flygbaser kontrollerats. Parallellt med övningarna har ingenjörsoldaterna stöttat förberedelser till en fast garnison på Gotland.

En samverkansövning mellan Ing 2 och Fjärde sjöstridsflottiljen avslutade fältarbetsförbandens period på Gotland. Foto: Mattias Jonsson/Försvarsmakten
Dykare från Ing 2 och HMS Helsingborg genomförde en gemensam skrovsökning. Foto: Ing2/Försvarsmakten
En av HMS Helsingborgs uppgifter är att söka av vattenvolymen runt Gotland. Foto: Försvarsmakten/ Ing 2 Foto: Ing2/Försvarsmakten
Soldaterna från Ing 2 övade både strid och fältarbeten på Gotland. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten
Ing 2s ingenjörsbandvagnar deltog i skjutövningar på Gotlands kust. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten
Anders Eckerberg, chef för 32:a Hemvärnsbataljonen, Gotlandsgruppen. Foto: Peter Feurst/Försvarsmakten

Michael Ginér, chef för Göta ingenjörregemente (Ing 2) är nöjd med det positiva gensvaret, både från dem man samarbetat med på Gotland och soldaterna i det egna förbandet:

– Övningarna har ökat vår förmåga att genomföra fältarbete vid strategiskt viktiga platser. Vi har fått kunskap om Gotlands militärgeografi och knutit viktiga kontakter i syfte att stärka nationens försvarsförmåga, säger han.

För att öka tröskeleffekten har flera förband varit verksamma på Gotland, i avvaktan på att ett fast förband etableras på ön.  Fältarbetsförbandens uppgift är att öka framkomligheten för egna trupper och förhindra fientliga förflyttningar. Förbandet flyttade en stor del av sin verksamhet till Gotland i november.

Ingenjörsoldaterna inledde med en beredskapsövning av förmågan att försvara Gotland och genomföra fältarbeten med uppgiften att spärra, blockera och försvåra en motståndares rörelser på ön. Sedan övergick förbandet till normal verksamhet med utbildning på fordon och skjutövningar.

– Vi har synts på vägarna, i hamnarna och vid flygbaserna, och jag tycker vi hittat en bra balans med samhället på Gotland. Vi vill göra ett gott intryck och soldaterna har agerat professionellt här, säger stridsledningsofficer Mattias Jonsson.

Övningarna har inneburit att personalen varit verksam när andra haft julledighet. På nyårsafton kunde till exempel Ing 2:s ammunitionsröjningsoldater hjälpa polisen att spränga en rysk rökfackla som flutit iland på Gotlands sydspets.

– Det är alltid nyttigt att jobba tillsammans med polisen och etablera relationer på plats. De poliser vi samarbetat med har visat uppskattning över att ha oss här, konstaterar en av soldaterna.

På Gotland har Ing 2:s ingenjörbandvagnar tidvis använts till lite ovanliga fältarbeten, stubbrytning på skogsmark som ska bebyggas av Gotlands blivande garnison. Ingenjörförbandets entreprenadmaskiner har också förstärkt vägarna i området så att de håller för ökad trafik.

Även hemvärnet har haft utbyte med ingenjörförbandet, berättar chefen för 32:a hemvärnsbataljonen Anders Eckerberg:

– Ing 2:s geosupport har stöttat oss med kartmaterial och vi har haft stor hjälp av reparationsplutonen som reparerat Hemvärnets fordon och kortat vår verkstadskö rejält.

I gengäld har Hemvärnet bistått med planering och viktiga kontakter. På den avslutande övningen var Hemvärnets officerare på plats för att studera ingenjörförbandets fältarbeten på ön.

– Vi har lärt oss betydligt mer om fältarbeten i form av spärrning och blockering av hamnar, flygfält och flygvägbaser, säger Anders Eckerberg.