De återfann snabbt sina kunskaper

250 värnpliktiga och reservofficerare repetitionsutbildas vid Luftvärnsregementet

Nästan alla inkallade soldater och reservofficerare dök upp. Mycket få har sökt anstånd och de som kom hade lätt för att återfinna sina gamla kunskaper om de olika tekniska systemen i luftvärnet.

En robot 70-grupp repeterar kunskaperna i gruppering och iordningställande av en eldenhet. Robotsystemet delas upp så att det kan bäras av tre man och sätts sedan ihop på några minuter när man funnit en lämplig grupperingsplats. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Ett antal robot 97-soldater studerar hur lavetten till systemet fungerar. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Förste-sergeanten Käthy Janstad instruerar rep-soldater och reservofficerare i användande av sensorsystemet UndE 23 i simulatorsalen. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
En teknisk officer förklarar för rep-soldaterna hur generatorn, som ska ge elektricitet till alla delar i robot 97-systemet, fungerar. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Uppställning och genomgång inför momentet "gruppera robot 70 eldenhet på vallen!" Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Robot 70-grupperna fick gruppera i en lång rad på en vall. Kanske inte så taktiskt korrekt men i utbildningssituationen överskådligt och därmed praktiskt och bra. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Ett antal sensorsystem av typen PS 90 uppställda på övningsområdet. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Oscar Magnuson från Stockholm hade blandade känslor inför reputbildningen men tyckte det var roligt att få repetera sina kunskaper i sensorsystemet UndE 23 när han väl var på plats. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Andreas Persson från Örkeljunga har just greppat sin robot 70 inför övningen att gruppera uppe på vallen. En kamrat är redan uppe med lavetten medan en annan sätter på målinstrumentet. Foto: Carl M Sjöstrand/Försvarsmakten

Andreas Persson utbildades till robotskytt på 70-systemet under sin grundutbildning, åren 2006 till 2007. Nio år senare ryckte han in till repetitionsutbildning.

– Ja, man känner sig lite mör nu efter några dagar. Man är ju inte van att gå så mycket och med så tung utrustning, säger han.

Normalt jobbar Andreas som elektriker i Perstorp, i nordvästra Skåne. Inte så långt från Halmstad. Att komma in på en veckas repövning kändes ovant men inte svårt.

– Det var ju roligt att träffa kamraterana från den tiden igen! Sedan är det inte så svårt att komma tillbaka till kunskaperna. Jag kommer ihåg tjänsten i stora drag – sedan kommer detaljerna efter hand, säger Andreas och går tillbaka till övningen, som just nu gäller att gruppera en robot 70-enhet på en vall, få till alla handgrepp och montera ihop delarna rätt samt koppla in sig till stridsledarens eldledningsdator.

På en annan del av luftvärnsområdet i Halmstad hittar vi repsoldater som återväcker sina kunskaper om det större robot 97-systemet. En grupp studerar den hydrauliskt styrda lavetten, som kan bära tre robotar, en annan grupp koncentrerar sig på belysningsradar och kraftverk medan en tredje sitter inne i stridsträningsanläggningen, närmare bestämt i en radarsimulator ”UndE 23”.

– Det kändes lite ovant att komma i grönkläderna igen, men det har gått bra. Jag var inte så ringrostig som jag trodde, berättar Oscar Magnuson, som tagit sig ner från Stockholm där han normalt jobbar som konsult inom management.

Muck 2010

Oscar tillhörde sista omgången värnpliktiga som gjorde militär grundutbildning innan värnplikten lades vilande och Försvarsmakten bytte personalförsörjningssystem. Det var alltså åren 2009 till 2010 som han ”låg inne”.

– Det som är positivt nu jämfört med då är definitivt tempot. Det är hög effektivitet i alla övningar och mycket lite väntan, så vi hinner mycket på en vecka.

Oscar tycker inte heller det var så svårt att plocka fram sina gamla kunskaper igen och han har en teori om varför:

– Jag tror att det är tack vare att vi blev så väl drillade. Med det menas att vi under grundutbildningen fick vi öva viktiga moment så många gånger att det verkligen satte sig, konstaterar Oscar.