Fältarbetsdykarna skapar möjlighet för brigadens rörlighet

Under övningen Bison Counter 2016 genomförde fältarbetsdykarna rekognosering utav områdena kring Skillingaryd och Mjölby. Syftet var att förbättra brigadens beslutsunderlag för förflyttning genom områden med skadad infrastruktur där befintliga broar behöver ersättas med nya.

Fältarbetsdykare lämnar ytan. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten
Fältarbetsdykarna söker efter hinder där flytande bro skall byggas. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Fältarbetsdykarna påbörjade övningen ett dygn tidigare än övriga delar ur bataljonen för att kunna vara steget före och leverera rapporter till högre chef. I denna övning ingick bland annat rekognosering av vägar, befintliga broar och möjliga platser att bygga såväl fasta som flytande ersättningsbroar. Vid rekognosering av möjliga platser att bygga flytande broar är dykkompetensen avgörande. Gruppen måste säkerställa att inga hinder finns under vattnet alternativt avlägsna dem för att brobyggnation ska kunna genomföras.    

Gruppen opererar oftast enskilt och långt ifrån övriga i förbandet. Detta ställer höga krav på både soldaterna och utrustningen. Gruppen framrycker i Bandvagn 410 med släp för att kunna få med sig all utrustning så som båt, båtmotor, rekutrustning, dykutrustning med mera. Under denna övning var gruppen sammansatt av både heltids- och deltidsanställda soldater där de  deltidsanställda soldaterna tillför viktiga kunskaper och erfarenheter från sina arbeten som exempelvis sjuksköterska, arbetsdykare, polis och räddningstjänst.

Intresserad av att jobba som fältarbetsdykare

De heltidsanställda dykgrupperna har för närvarande vakanser och är i behov av personal, så är du intresserad av att veta mer kontakta dyktjänstledare Anders Walhjalt 070-217 59 08 eller via anders.walhjalt@mil.se.