Chefsbyte vid Första ubåtsflottiljen

Kommendör Mats Agnéus har tillträtt som chef för Första ubåtsflottiljen.
Han lämnar tjänsten som ställföreträdande marinbaschef för att istället axla uppdraget som chef för Första ubåtsflottiljen. Ett uppdrag han tar över efter örlogskapten Stefan Östrand, som varit tillförordnad flottiljchef sedan tidigare flottiljchefen konteramiral Jens Nykvist tillträdde som marinchef den 4 maj i år.

Stefan Östrand, till vänster, lämnar över befälet till Mats Agneùs. Marinchef Jens Nykvist i mitten.
Stefan Östrand, till vänster, lämnar över befälet till Mats Agneùs. Marinchef Jens Nykvist i mitten. Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

Under förmiddagen den 7 september genomfördes flottiljchefsbyte vid Första ubåtsflottiljen där marinchef Jens Nykvist inledde med att avtacka den tillförordnade flottiljchefen:

- Det är med stolthet och ära jag tackar den tillförordnade flottiljchefen Stefan Östrand för väl genomfört arbete. Stefan har bidragit till att skapa en stabilitet på flottiljen med sin professionalism och sitt stora engagemang med fokus på verksamhet och personal.

Vidare vände sig marinchefen till tillträdande flottiljchef med följande ord:

- Mats, med din bakgrund och dina personliga egenskaper är jag övertygad om att du kommer att göra ett mycket bra jobb som chef på ubåtsflottiljen. Jag har höga förväntningar på dig Mats, men kom ihåg att jag och chefer ovanför mig har ett stort förtroende för dig. Och att få bli förbandschef över detta spetsförband är ett kvitto på detta.

Kommendör Agnéus uttryckte tacksamhet för att ha fått förtroendet att leda Första Ubåtsflottiljen. Han påpekade även att personalen är förbandets viktigaste resurs samt vikten av att leverera här och nu.

Tillträdande förbandschef formulerade sin devis enligt följande:

- Gör vad du kan, med det du har, där du är.