Aggressivt kinesiskt krabbfiske utmanar stilleståndsavtalet

Torsdagen den 9 juni beslutade chefen för FN-kommandot i Sydkorea att inleda en marin operation i floden Hans mynning. De marina frågorna hamnar därmed i centrum för NNSC – Neutral Nations Supervisory Commission.

Foto: UNCMAC
Foto: UNCMAC

Dagen efter genomfördes den första samordnade operationen med fyra så kallade RIB-båtar med lätt beväpning och en sammansatt besättning från den koreanska marinen, kustbevakning, polis och personal från UNC – United Nations Command. Båtarna förde både FN-flagg och sydkoreansk flagg. Ytterligare resurser fanns i beredskap vid en eventuell nordkoreansk motreaktion.

– I enlighet med våra utökade operativa uppgifter inbjöds NNSC att observera operationen från marinkårens ledningsplats, vilket vi också accepterade. Vi har dock varken utbildning eller personella förutsättningar att delta ombord på RIB-båtarna. Särskilt i en operation som är tänkt att kunna pågå i flera veckor, säger generalmajor Mats Engman som är chef för den svenska delegationen i Sydkorea.

Syftet med operationen är att få ett slut på det omfattande kinesiska fisket i HRE – Han River Estuary, en bred flodmynning mellan Nord- och Sydkorea. Tidigare år har det också förekommit att kinesiska fiskefartyg uppträtt inne i HRE. Men det som fick chefen för UNC, General Brooks, att besluta om att inleda en större operation var den stora omfattningen i år.

– Sedan mars har det vissa dagar varit flera hundra fiskefartyg i området. Enligt vapenstilleståndsavtalet är detta inte tillåtet, och som ansvarig för att övervaka att avtalet följs ansåg sig general Brooks inte ha något annat val än att försöka få ett slut på det otillåtna fisket.

Den 14 juni eskalerade operationen då två kinesiska fartyg som vägrade lämna området började uppträda hotfullt, varpå lokal styrkechef beslutade att borda de två fartygen. Fartygen övermannades och bogserades till sydkoreansk hamn, besättning togs i förvar och nu har del av besättningen åtalats i Sydkorea. Fisket har upphört.

Parallellt med planering och utbildning inför operationen har diplomatiska ansträngningar pågått mellan Kina och FN-kommandot respektive Sydkorea. När dessa inte gav något resultat beslutade sig Brooks för att inleda operationen.

 – Om operationen leder till långsiktig effekt är för närvarande svårt att bedöma. Men för oss som dagligen arbetar med att få parterna att efterleva stilleståndsavtalet är det mycket positivt att general Brooks tog det ovanliga beslutet att genomföra denna operation, vilket aldrig tidigare har skett. Det inträffade är också ett exempel på det förändrade NNSC, där konkreta militära operativa uppgifter, utgående från de så kallade utökade uppgifterna, står i centrum för verksamheten. Denna gång med tydligt marint fokus.