Två nya brigadgeneraler i produktionsledningen

Överbefälhavaren har fattat beslut om att 1 juni tillsätta överste Anders Callert som ny chef för förbandsproduktionen på produktionsledningen. Callert befordras samtidigt till brigadgeneral. Överbefälhavaren har också fattat beslut om att samma datum tillsätta överste Anna Eriksson som ny ledningssystemchef i Försvarsmakten och befordra henne till brigadgeneral.

– Jag ser fram mot utmaningen och det som ligger framför mig, att få fortsätta det arbete som min företrädare Karl Engelbrektsson påbörjat. Det är ett stort ansvar att leda förbandsproduktionen i en försvarsmakt som ska leverera ett försvarsbeslut av den karaktär vi fått. Jag är ödmjuk inför uppgiften men är full av tillförsikt med det stöd som Försvarsmaktens förbandschefer och personal kommer vara, säger Anders Callert.

Anders Callert är väl meriterad. Han kan förbandsproduktionen genom sitt nuvarande arbete som chef för genomförandeavdelningen vid produktionsledningen. Callert har tidigare bland annat varit regementschef för A9, chef för försvarsmaktsplaneringssektionen på insatsstaben och har tjänstgjort i Bosnien och Kosovo.

– Anders Callert är med sina erfarenheter väl skickad att svara upp mot de krav som ställs på chefskapet. Anders har varit en i laget på produktionsledningen i två år redan och jag ser fram mot att samarbeta med Anders i en än centralare roll, säger generallöjtnant Anders Silwer, chef för produktionsledningen.

– Jag ser fram emot att bli ansvarig för ledningssystemen i Försvarsmakten och att fortsätta Lena Hallins arbete. Det är ett både brett och djupt ansvarsområde med omfattande utveckling och flera utmaningar. Jag är övertygad om att jag kommer få det stöd jag behöver med de chefer och den professionella personal som jag vet finns inom ledningsområdet, säger Anna Eriksson, för närvarande chef för flygprovcentrum vid Försvarets Materielverk i Linköping.

Anna Eriksson har haft en lång karriär med en rad chefsbefattningar på bland annat F10, Luftstridsskolan i Uppsala och på Högkvarteret. Hennes chefs- och verksamhetserfarenhet från FMV komplexa provverksamhet är en bra erfarenhet när Anna nu tar sig an ledningsområdet i Försvarsmakten.

– Anna Eriksson är väl skickad att ta sig an ledningssystemområdet. Hon har en bred och djup erfarenhet och kommer driva sitt ansvarsområde framåt som en i laget på produktionsledningen. Jag ser fram mot att få ytterligare en ny kraft till oss, säger generallöjtnant Anders Silwer.

Brigadgeneral Lena Hallin, som varit ledningssystemchef sedan befattningen inrättades som en stridskraftschefsbefattning, kommer efter sommaren att påbörja en utbildning i internationell strategi för högre chefer vid Royal College of Defence Studies i Storbritannien.

– Jag är mycket glad att få möjligheten att gå denna utbildning och jag är övertygad om att brigadgeneral Anna Eriksson fortsätter att utveckla stridskraften med stor kraft, säger Lena Hallin.