Svensk-finskt marint samarbete utvecklas

Den här veckan startar en intensiv övningsperiod för stora delar av den svenska marinen. Tillsammans med Finland kommer man öva i vattnen kring Gotland. Det är bland annat samarbete, kommunikation och gemensamma system som är i fokus. SWEFINEX heter övningen.

Hamnen i Visby är full med svenska och finska fartyg iom hamnfasen inför SWEFINEX 2016
Hamnen i Visby är full med svenska och finska fartyg iom hamnfasen inför SWEFINEX 2016
Hamnen i Visby är fylld med svenska och finska fartyg iom hamnfasen inför SWEFINEX 2016. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
I samband med SWEFINEX 2016 hamnfas i Visby arrangerades ett rekryteringsprogram för ett 100-tal gymnasieelver.
I samband med SWEFINEX 2016 hamnfas i Visby arrangerades ett rekryteringsprogram för ett 100-tal gymnasieelver. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

− Vi siktar mot stjärnorna och hoppas förstås att vi kommer en bra bit på vägen, säger kommendör Ewa Skoog-Haslum som har det yttersta ansvaret för SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group under övningen.
Det hon syftar på är uppdraget att skydda handels- och civila fartyg mot fingerade hot. Vårens samövning med Finland handlar till stor del om sjöfartsskydd.

− Det kan låta enkelt att skydda sjöfarten mot yttre hot, men vi vet aldrig vad ”motståndarna” hittar på utan måste hela tiden vara beredda. Jag skulle gissa att vi till exempel kommer utsättas för trakasserier och försök till vilseledning för att splittra våra flottor, säger Skoog-Haslum.

Naturligt att öva med Sverige

Staben som leder fartyg och flyg under övningen är sammansatt av ungefär lika många svenska som finländska officerare. Patrik Lillkvist från den finska marinen är stabschef.
− Att öva tillsammans med Sverige är ett naturligt samarbete sedan många år tillbaka. När det gäller SFNTG turas vi om för att så många som möjligt ska få chansen att öva och i år är det Sveriges tur att leda den.

Rekryteringsaktivitet

I samband med den inledande hamnfasen i Visby arrangerades också en aktivitet i syfte att intressera unga Gotlänningar för Försvarsmakten. Frivilliga elever från två gymnasieklasser besökte bland annat HMS Trossö och fick träffa sjömän ombord som berättade om sitt arbete.

Malin Hansson som läser på barn- och fritidsprogrammet på Gutegymnasiet hade fått sig en tankeställare efter besöket.

− Det här var helt klart intressant. Jag kan nog tänka mig att jobba i armén eller marinen så småningom.

Jakob Malm från Fjärde sjöstridsflottiljen var en av dem som tog emot eleverna. Han berättar att han är nöjd med antalet besökare.

− Vi har berättat om vad vi gör i Försvarsmakten, om hur antagningen går till och vad som krävs, och sen har vi visat dem runt på HMS Trossö. Det var ett mycket större intresse än vi trott från början och det är kul, säger Jakob Malm.

Igår hölls de sista förberedande mötena i Visby inför losskastning. Omkring 600 svenska och cirka 250 finländska deltagare kommer bland annat att träna på att skydda handelssjöfarten genom att säkra hamnar och farleder, jaga ubåt och utöva ytstrid.
Ett 15-tal fartyg från Sverige och Finland tillsammans med helikopter och flyg deltar i övningen som pågår fram till den 26 maj.