Sverige och Finland allt närmre en gemensam marin sjöstyrka

Många av deltagarna i den årligen återkommande övningen CJSE, Combined Joint Staff Exercise, är elever från såväl svenska som internationella Försvarshögskolors högre stabsutbildningar. För vissa är det första gången de deltar och får värdefulla kunskaper om hur det fungerar att arbeta i en internationell stab. Andra har varit med förr och har lång rutin men ställs ändå inför nya utmaningar. Det svensk-finska samarbetet inom marinen är ett sånt exempel.

Finlands marinchef Veijo Taipalus på besök i Karlskrona under CJSE 2016. Här tillsammans med Sveriges marintaktiska chef, Ola Truedsson. Foto: Håkan Friberg

På Sjöstridsskolan i Karlskrona finns den marina ledningen, MCC, Maritime Component Command, inhyst under övningen CJSE. Den utgörs av ordinarie befattningshavare från den marintaktiska staben (MTS) i högkvarteret samt motsvarande befattningshavare från andra länders försvarsmakter. MCC har i sin tur ett antal undergrupper som tar emot order och lämnar rapporter tillbaka. En av dessa grupper arbetar med ett något annat fokus än de övriga. Det är den svensk-finska stab som inte bara är sammansatt för denna övning utan också i verkligheten utgör ledningen för den sjöstyrka som under 2017 ska vara redo att sättas in i Östersjön vid behov.

Den svensk-finska staben i SFNTG, Swedish Finish Naval Task Group, består av ca 35 individer som under CJSE-16 övar i sina ordinarie befattningar. Under nästa år ska gruppen alltså vara redo att kunna fungera i skarp verksamhet. Därför är det ett lysande tillfälle att öva tillsammans under CJSE. Hela SFNTG-staben är under övningen placerad ombord på HMS Carlskrona som är just det ledningsfartyg som kommer användas vid en eventuell SFNTG-insats.

Mycket av det som måste fungera i samarbetet mellan Sverige och Finland är på redan plats.  Till exempel terminologi, metoder och personkännedom. Det som återstår är teknik såsom lednings- och kommunikationssystem. Dessutom finns det en del i de respektive ländernas lagstiftning som måste ses över innan styrkan ska vara fullständigt komplett 2023.

Då det är rutinerade officerare som innehar stabspositionerna går det lite snabbare att fatta beslut och agera på ordrar från MCC än vad det gör för de staber som tränar för första gången. Det innebär att personalen även hinner med att ta fram och förfina de rutiner och processer som ska gälla när SFNTG väl är redo nästa år. Likaså förbereder man inför nästa samövning ute till havs som genomförs på ostkusten och kring Gotland med start i mitten av maj.