Ny arméchef utsedd

ÖB har efter chefen för ledningsstabens beredning fattat beslut om två chefstillsättningar: Anders Brännström blir ansvarig för övningen Viking medan Karl Engelbrektson blir ny arméchef.

Generalmajor Karl Engelbrektson tog tillfället i akt att beskriva sitt arbete i Bryssel för eleverna på grundkursen.
Generalmajor Karl Engelbrektson tog tillfället i akt att beskriva sitt arbete i Bryssel för eleverna på grundkursen.
Karl Engelbrektson blir ny arméchef. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
General Anders Brännström tittar på genrepet inför markstridsdagarna i Boden 2016. Målbildsförevisningen är del av brigads anfall, ett sampspel mellan indirekt eld, direktverkande eld och fältarbeten. Medverkande förband var I19, A9 och Ing2.
Anders Brännström under Markstridsdagarna i Boden, tidigare i år. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Den 1 juni kommer arméchefen, generalmajor Anders Brännström, att lämna befattningen för att ta ansvaret för planering och genomförande av den multinationella övningen Viking. Övningen är en av världens största i sitt slag och genomförs 2018.

Generalmajor Brännström har bred och djup erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet. Han har även personliga erfarenheter från insatser på Balkan, en multinationell operation som på flera sätt avspeglas i övningen Viking.

– Anders Brännström har under sin tid som arméchef tydligt angett riktningen för arméns verksamhet och genomdrivit en rad viktiga förändringar. Anders Brännström är mycket väl lämpad att ta ansvaret för Viking 18, som sedan starten 1999 utvecklats till en viktig övning för Försvarsmaktens nationella och internationella samarbete, säger generallöjtnant Anders Silwer, chef för produktionsledningsstaben.

Från den 1 juni kommer generalmajor Karl Engelbrektson som i dag är chef för förbandsproduktionen och utbildningschef i Försvarsmakten att tillträda som arméchef. Karl Engelbrektson är en internationellt meriterad officer som, förutom erfarenhet av internationell insats, under sin tid i Bryssel påtagligt bidragit till att utveckla samarbetet med EU och Nato. Dessförinnan var han chef för NBG 08 under både uppbyggnadsskede och beredskapsperioden.

– Karl Engelbrektson är med sina erfarenheter inom produktionsledning och internationellt samarbete väl skickad att svara upp mot de krav som ställs på chefskapet, säger Anders Silwer.

Utnämningarna sker i en tid där omvärldsutvecklingen ställer tydliga krav på Försvarsmakten som ska öva mer och leverera mer militär förmåga inom alla stridskrafter i enlighet med inriktningsbeslutet.

– Jag önskar Anders Brännström och Karl Engelbrektson lycka till i sina nya roller. Övning Viking har stort genomslag och har med Anders Brännströms kunskaper och erfarenheter goda förutsättningar att även 2018 ge Sverige och Försvarsmakten ett välförtjänt gott renommé. Ett starkare försvar kräver en starkare armé. Arméstridskrafterna ska därför fortsatt utvecklas och öka sin krigsduglighet. Jag förväntar mig att Karl Engelbrektson med sin drivkraft och sitt tydliga ledarskap vidareutvecklar arméstridskrafterna nationellt och tillsammans med andra, säger ÖB Micael Bydén.