Kustjägare och fallskärmsjägare i gemensam vinterutbildning

Grundkurs kustjägare genomförde grundutbildning i vintertjänst utanför Östersund. Efter att en grundlagd duglighet hade uppnåtts fortsatte utvecklingen i vintertjänst.

Under övningen ingick det att reka och visa in en helikopter Foto: Kustjägarkompaniet

Över 40 mil från svenska kusten, i Kiruna genomförde kustjägare fortsättningsutbildning vintertjänst tillsammans med fallskärmsjägarkompaniet med syftet att dra nytta av samarbetet och för att få bästa möjliga övningsförutsättningar.

– Fyrtio mil från svenska kusten men inte mer än max fem från den norska. Många ifrågasätter säkert vad vi gör här uppe och en anledning till det är för att citera förbandsreglemente spaningspluton. ”Kunna verka i alla delar av landet, i alla miljöer, i alla väderleksförhållande”. Men det räcker med att konstatera att kusten sträcker sig hela vägen upp till Haparanda samt att vintertjänst är det bästa förhållanden man kan öva i för att bli en riktigt bra soldat, för att jag tycker att vi ska öva just här, säger fanjunkare Forslund från attackdykarpluton

Minskad Försvarsmakt, ökat samarbete

Forslund som gjorde värnplikten som kustjägare, för att sedan arbeta på arméns jägarbataljon och därefter vidare till fallskärmsjägarna är nu slutligen tillbaka på kustjägarkompaniet, tycker att det är ypperligt att öva tillsammans och dra nytta av varandras kunskaper. Utbildningen i Kiruna innehöll spaning, prickskyttetjänst, skarpskjutningar, hoppning och helikoptertjänst. För fallskärmsjägarna var perioden en del i deras förberedelser inför Cold Response som nyligen genomfördes i Norge.

Efterhand som försvarsmakten har minskat har behovet av samarbeten ökat. Fallskärmsjägare och kustjägare skiljer sig inte nämnvärt i organisationen eller utrustningen men avsevärt i operationsområdet och framförallt i transportsätt, säger chefen kustjägarkompaniet Kapten Erik Andersson.

Kustjägarna och fallskärmsjägarna samarbetar utöver vintertjänst exempelvis inom områdena prickskytt och ytsim.

Efter den genomförda vinterutbildningen ska kustjägarna skjuta skarpt hemma i skärgården för att därefter fortsätta i den normala verksamheten och vidareutbilda sig till attackdykare innan uttagning för grundkurs kustjägare 2016 genomförs.