Klarar man sig inte själv kan man inte hjälpa andra

För att kunna serva stridande förband måste man kunna ta hand om sig själv. Därför åkte delar ur Tredje sjöstridsflottiljens 34:e underhållsdivision tillsammans med Marinbasens Ekipagekompani och Logistikkompani till Kosta övnings- och skjutfält under några kalla dagar i mars. Målet var att öka kunskaperna i att skydda sig själv och sin materiel ute i fält.

För en del gäller det att återta soldatkunskaper som inte använts på ett tag. För nyutbildade Emma Harboe är kunskaperna i färskt minne vilket märktes när hon ledde gruppen som skulle maskera fordon. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon tillbringar en stor del av sin arbetstid med att köra logistiktransporter av alla de slag. Under veckan har han däremot drillats i fälttjänst och skarpskjutning, vilket är en naturlig del i verksamheten vid Marina Logistikkompaniet. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
Trots allvaret i situationen kan ett skämt lätta upp stämningen. Här är Peter Fredriksson (mitten), till vardags chef för underhållsenheten på 34:e underhållsdivisionen, Tredje sjöstridsflottiljen, på väg att ge order till sin underställda personal. Foto: Christian Wentzel/Försvarsmakten
"Jag är nöjd med de tydliga framstegen plutonen gjort", säger plutonchefen Mattias Hansson. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
"Det har varit bra att få komma ut och använda sakerna och att uppdatera sig. Vi jobbar ju tillsammans över kompani- och förbandsgränserna så det är bra ur den synvinkeln också, att vi lär känna varandra bättre", säger Sebastian Lindahl som tillhör Ekipagekompaniet och oftast verkar på lätt trossbåt eller stridsbåt. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Mycket granris blir det. ”Efter att gruppen har dragit lärdomar av första tältnatten ser man nu till att ha ordentligt med granris under våra sovplatser och att den är bättre placerad”, säger Håkan Allgurén gruppchef under övningen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Personal ur Basskyddskompaniet stod för utbildningen. Man tränade på att bygga en förläggningsplats, bli bättre på att kamouflera sina lastbilar och på att skydda sig vid eldöverfall. Grundläggande saker helt enkelt men ack så viktiga.

– Det har varit bra att få komma ut och använda sakerna och uppdatera sig. Vi har dragit erferenheter vi kommer att ha nytta av. Vi jobbar ju tillsammans över kompani- och förbandsgränserna så det är bra ur den synvinkeln också, att vi lär känna varandra bättre, säger Sebastian Lindahl på Ekipagekompaniet.

Mattias Hansson är chef för 1:a logistikstödplutonen och är på det stora hela nöjd med övningen.

– För vår del är det är andra övningen på kort tid och det märks att vi har höjt vår förmåga att kunna verka dolt från en gruppering och vara svårare att upptäcka. Det är viktigt att vi återtar soldatkunskaperna, säger Mattias Hansson.

Marinbasen är hålet i väggen vad gäller de behov av marin bastjänst som stridande förband i marinen har. Förbandet strävar mot att jobba på ett och samma sätt oavsett om det är daglig verksamhet, övning eller insats. De marina förbanden har egna underhållsdivisioner med specialkompetens kopplat till förbandsspecifika behov av teknisk tjänst, men när det krävs ytterligare stöd tar Marinbasen vid. Därför jobbar underhållsdivisionerna tätt samman med Marinbasen och man är oftast samlokaliserad under övningar och insatser. Av den anledningen passar det bra att göra en sån här sak tillsammans.

Efter dagarna i Kosta vill man att de erfarenheter man gjort direkt omsätts till att förbättra den skarpa verksamheten.

– Om det så handlar om att alltid ha med sig en hink grön färg för att snabbt kunna måla om ett grått tak på en container eller beställa fler maskeringsnät, så ska det göras, säger Håkan Nilsson, tidigare chefen för Marina Basbataljonen, numer ställföreträdande Marinbaschef, ansvarig för krigsförbandet.

Sedan årsskiftet har Marinbasen genomgått en förändring där den Marina basbataljonen avskaffats.  Numera leds kompanierna direkt av krigsförbandschefen med Marinbasledningen. En förändring som syftar till att ge bättre operativ effekt.