Undervattensteknik förenar

Sjöstridsskolan och Blekinge Tekniska Högskola i forskningssamarbete

"En trippelwin-situation, med option på en fjärde vinnare!" Sjöstridsskolan och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) ser mycket positivt på det samarbetsavtal som idag skrevs under i tryckkammaren hos Dykeri och Navalmedicinskt Centrum (FM DNC) i Karlskrona.

Signering av samarbetsavtal mellan Sjöstridsskolan och Blekinge Tekniska Högskola
Signering av samarbetsavtal mellan Sjöstridsskolan och Blekinge Tekniska Högskola
På plats för att skriva under forskningssamarbetet fanns SSS chef Per Jenvald, tekn dr på BTH Oskar Frånberg, Mårten Silvanius, forskare och utvecklingsingenjör samt rektor för BTH, Anders Hederstierna. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Samarbetet består i en doktorandtjänst hos BTH som bekostas av Sjöstridsskolan. Mårten Silvanius arbetar sedan sju år som utvecklingsingenjör på FM DNC och kommer till våren att påbörja sin forskning i området undervattensoperationer.

Elementet vatten är i jämförelse med till exempel rymden ganska outforskat. Östersjön i sig är ett utmanande hav med stora variationer i temperatur och salthalt. Det är det som lockar den blivande forskaren.
– Min forskning kommer omfatta människans och maskinens förmågor under vatten. Det kan röra sig om både kommunikation mellan människa och maskin, dataöverföring eller samarbete mellan dykare och ubåt, säger Mårten Silvanius.

Både BTH:s rektor Anders Hederstierna och Sjöstridsskolans chef, Per Jenvald, är mycket positiva till samarbetet.
– För Sjöstridsskolan del är det viktigt att hela tiden höja kompetensnivån för att öka den operativa förmågan. I detta fall med stöd av BTH. Vinsten för BTH är att knyta ännu en forskare till högskolan inom ett område som av regeringen är utpekat som är högprioriterat. Och för personalen, och inte minst Mårten Silvanius själv, är det en jättemöjlighet att få utvecklas individuellt, säger Per Jenvald.

BTH har långtgående planer på att starta en ingenjörsutbildning i marinteknik och kommer få viss draghjälp av Mårten Silvanius som kommer undervisa i ämnet.

De båda myndigheterna ser ytterligare positiva effekter av samarbetet. Det bör finnas goda möjligheter till utveckling och tillväxt inom hela nationen, för bland annat näringsliv och företagande inom undervattensbranchen framöver.