Militär trafikinspektör i marinen

Efter ett års tuffa studier och praktiska övningar kunde i dagarna ännu en militär trafikinspektör tillhörande Amfibieregementet och Marinen utnämnas.

Utbildningstecknet som visa att löjtnant Agapuu är militär trafikinspektör Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Överste Ohlsson fäster utbildningstecknet på löjtnant Agapuus uniform Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Den nyss utnämnda militära trafikinspektören, löjtnant Michael Agapuu tillhör nu en liten men värdefull och unik skara trafikinspektörer. I och med utnämningen finns nu tre trafikinspektörer på förbandet och totalt fyra i hela Marinen.

– Gratulerar till väl genomförd utbildning, du är ett värdefullt tillskott till förbandet. Det är positivt att vi nu har fler inspektörer som kan utveckla och stödja varandra i denna specifika och viktiga funktion som bidrar till helheten, sa överste Peder Ohlsson, chef för Amfibieregementet

Att vara militär trafikinspektör är ett stort ansvar och innebär bland annat att inspektören genom ett förordnande kan förrätta prov för körkort för anställd personal i Försvarsmakten. Ett personligt förordnande av Transportstyrelsen innebär att trafikinspektören tar ett myndighetsbeslut om godkänt eller underkänt körprov som inte kan överklagas. Trafikinspektörerna fungerar också som förbandschefens förlängda arm vad gäller trafikutbildning och inte minst trafiksäkerhet. En militär trafikinspektör har både en prövande och genomförande såväl som en stödjande funktion.

Tillämpning av Trafiklagstiftningen

– Det har varit en tuff utbildning med ett års konstant pluggande, men jag är jättenöjd med både upplägg och innehåll. Stort fokus under utbildningen har varit på juridikstudier omfattandes bland annat Trafiklagstiftningen. Som inspektör ska du omedelbart kunna tillämpa Trafiklagstiftningen och därför läggs det stor vikt vid den. På säkerhetskompani sjö där jag tjänstgör, har vi en hel del fordon vilket ställer stora krav på både utbildning och trafiksäkerhet. Nu som militär trafikinspektör kan jag bidra med både utbildning och att förrätta körprov vilket underlättar det dagliga arbetet. En annan fördel med att vara militär trafikinspektör är att jag har kunskap om hela förbandet så när jag planerar utbildning kan jag göra det ur ett förbandsperspektiv och lägga in andra utbildningsdelar och se helheten. Jag har också praktisk stridserfarenhet med fordon från min tjänstgöring i Afghanistan som jag väger in i utbildningen, sa Michael Agapuu

Det blev ingen lugn period för den nyutnämnda militära trafikinspektören, förbandets förste trafikinspektör, Tommy Andersson, hade redan planerat en vinterövning med fordon i Umeåtrakten för Michaels del.