Till sjöss under två år

Medan de flesta är lediga, kopplar av efter julhelgen och förbereder oss för nyår är det full aktivitet på korvetten HMS Härnösand i Karlskrona örlogshamn. Om en stund ska hon kasta loss för att övervaka svenskt sjöterritorium men också för att öva, både egna övningar och med andra. Nyårsslaget firar besättningen ombord, utanför västkusten, utan champagne och raketer men med ögonen på skärmar eller i kikare.

För maskinpersonalen finns alltid service eller reperationer att göra.
För maskinpersonalen finns alltid service eller reparationer att göra. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
I byssan förbereder kockarna dagens lunch.
I byssan förbereder kockarna dagens lunch. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
På ett smygfartyg sker mycket av däckarbetet genom luckor.
På ett smygfartyg sker mycket av däcksarbetet genom luckor. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Året runt och dygnet runt övervakar Försvarsmakten svenskt luftrum och sjöterritorium. Övervakningen sker med fasta radarkedjor, örlogsfartyg eller med flyg. Så fort ett av marinens fartyg kastar loss, kopplar man via krypterad radio upp sig mot sjöövervakningscentralen i land. Man kan då föra över information åt båda håll och fartyget kan snabbt få en aktuell bild på hur läget till sjöss ser ut.

Varje dag, året om, är det ungefär tvåtusen fartygsrörelser på sjöövervakningscentralernas skärmar. De allra flesta av dessa är identifierade, framför allt genom AIS-systemet som genom transponder talar om fartygets namn och vart det är på väg. Dock återstår alltid ett antal radarekon som antingen inte är identifierade, eller som beter sig på ett sådant sätt att man vill titta närmare på dem.Trots nyårshelg är det ett jobb som måste göras.

Tid för egna övningar

Att sjöövervaka är dock inte något som normalt engagerar hela besättningen på modern korvett som Härnösand. En hel del egna övningar, som olika strids- och skyddstjänstövningar läggs in för att få ut maximalt utbyte av tiden till sjöss.

- Flera olika övningar med andra är också planerade. Bland annat samövningar med Sjöfartsverkets sjöräddningshelikopter i Göteborg men också en eskortering av färjan Stena Jutlandica in till Göteborgs hamn på nyårsafton, berättar Johan Norlén som är fartygschef på HMS Härnösand.

Samövningar med andra myndigheter och med sjöfartsnäringen är något som övas regelbundet, eskortering in till Göteborgs hamn övades senast i oktober under den stora marinövningen Swenex.

Stora delar av samhället måste fungera även under storhelgerna och Försvarsmakten är en av de funktionerna. Det innebär att många människor måste jobba, helg eller inte.

- Vi har vetat en längre tid att vi skulle vara till sjöss under nyårshelgen så det känns inget särskilt. Naturligtvis hade man hellre varit hemma hos familjen, men det är är en del av jobbet och vi gör en viktig uppgift, avslutar Johan Norlén.