Bordningstroppens deltagande i övning Trident Juncture

Bordningstroppen deltog på den nyligen avslutade multinationella Natoövningen Trident Juncture 15, den största Natoövningen på över tio år. Totalt deltog 37 olika länder i övningen med sammanlagt 36 000 soldater och sjömän.

Ytterligare samverkan ombord ett civilt handelsfartyg i Gibraltarsund Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Bordning av ett civilt handelsfartyg på väg genom Gibraltarsund. HMNLS Tromp i bakgrunden Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Besök under enhetens samövningar med fartygets rhib-båtar Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Övningen syftade främst till att testa Natos beredskap till att leda och genomföra större sammansatta insatser. I övningen deltog även partnerskapsländer och andra observatörer. Scenariot i Trident Juncture byggde på en konflikt i Östafrika, men övningen var överförd till områden främst i Spanien, Portugal och Italien och för den marina delen runt Gibraltarsund.

Bordningstroppens deltagande i övningen syftade till att fortsatt upprätthålla våra förmågor och utbyta erfarenheter med andra nationer som deltar i maritima insatser för Nato eller EU.

För bordningstroppen innebar övningen att vi med större delen av personalen, totalt 15 man, mönstrade ombord på den holländska fregatten HMNLS Tromp vid marinbasen i Den Helder, cirka en timmes färd med bil från Amsterdam. Vår utrustning lastades ombord, hytter fördelades och säkerhetsgenomgångar genomfördes innan fartyget stängde för helgen och vi fick möjlighet till en ledig helg i Holland innan övningen började på allvar.

Integrering av förmågor

Efter måndagens losskastning gick resan mot Cadiz i Spanien, där ett kortare stopp genomfördes. Under resan dit genomförde troppen mest egna övningar i genomsök av fartyg, klättring och firning ombord på Tromp. Efter Cadiz påbörjades fasen där vi började samöva med fartyget för att jobba ihop våra rutiner med deras. Under denna fas genomfördes grundläggande övningar med fartygets rhib-båtar och ett antal bordningar. Bordningarna genomfördes både på andra nationers örlogsfartyg såväl som på civila handelsfartyg på färd genom Gibraltarsund som kunde ge oss värdefull information om handelssjöfartens situation i området.

När vi och fartyget samövats, påbörjades den tillämpade delen av övningen. Tyvärr genomfördes endast en bordning under denna fas, då fartyget även löste en mängd andra uppgifter såsom ubåtsjakt, eldunderstöd från fartyg mot land och luftförsvar vid amfibieoperation.

Efter övningen klev troppen av i Portugal och flög hem till Göteborg igen, för två dagars vård och återställning och lite välförtjänt ledighet.

För oss är det andra gången som vi övar med ett holländskt fartyg, och vi tar alltid med oss nya erfarenheter efter vårt samarbete. Holländska marinen är överlag ganska duktiga på bordningsoperationer med väl inarbetade rutiner och lång erfarenhet från bland annat EU:s anti-piratoperation utanför Somalia, samt nationella anti-drogoperationer i Karibien.