Skarp ammunitionsröjning i Lettland

Försvarsmakten deltar i den internationella ammunitionsröjningsövningen Detonator i Lettland. Under övningen genomförs skarp röjning av oexploderad ammunition och blindgångare från första och andra världskrigen.

Dansk soldat på knä på marken. Rostig granat vid sidan. Röd-vita plastband omger platsen. En soldat i svensk uniform skymtar i bildkant.
Dansk och svensk soldat samverkar med att identifiera granattyp. Foto: Jonas Frohlund/Försvarsmakten
Amröjningssoldater indikerar sprängämnestyp i en granat. Foto: Jonas Frohlund/Försvarsmakten
Stora rostiga granater ligger på hög på marken.
Funna artilleri- och granatkastargranater. Foto: Jonas Frohlund/Försvarsmakten
Grävmaskin gräver i sand.
Splitterskyddad grävmaskin sorterar sand och ammunition. Foto: Jonas Frohlund/Försvarsmakten

Röjningen sker vid en ammunitionsdepå som sprängdes av sovjetiska partisaner under andra världskriget och spred ammunitionseffekterna över en stor yta. Efter kriget täcktes ammunitionen med sand.

För Försvarsmakten är det viktigt att stödja och samöva med de baltiska länderna, särskild med hänsyn till förändrat omvärldsläge.

Försvarsmakten deltar med ammunitionsröjningssoldater från Göta ingenjörregemente i Eksjö och tekniskt informationsstöd från Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.

− Röjningen ger erfarenheter och kunskaper som soldaterna inte kunnat få på annat sätt, säger kapten Fredrik Ekelöf, svensk styrkechef. Soldaterna får arbeta med olika tekniker att lokalisera ammunitionen, frilägga den, identifiera typ och modell för att slutligen vara med och vid destruktion av ammunitionseffekterna.

Förutom enheter från Sverige och Lettland deltar enheter från Danmark, Tyskland, Luxemburg, Estland och Litauen. De olika enheterna utbyter erfarenheter och arbetar i vissa fall ihop.

– Man lär sig massor av varandra, säger ammunitionsröjningssoldaten Christoffer Hecksén som var med en lettisk grupp vars gruppchef hade 24 års erfarenhet av ammunitionsröjning.

Det som skiljer den svenska kontingenten från övriga länder är att man har med en splitterskyddad grävmaskin så man kan nyttja maskinellt stöd och inte bara manuella metoder.

Övningen har fått stor uppmärksamhet av media i Lettland. Lettlands motsvarighet till ÖB och den svenske ambassadören i Lettland har bland annat besökt övningen.