Operativa efter kort tid

Efter en intensiv inledning fortsätter 2:a amfibiebataljonen att tillsammans med övriga egna krigsförband att lösa uppgifter i Göteborgs skärgård.

Bataljonschefen Fredrik Herlitz är nöjd med hur bataljonen snabbt påbörjade lösandet av uppgifter. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Bevakning och skydd sker över tiden även då hotbilden är relativt låg. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Chefer samverkade på plats i skärgården. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under de senaste dygnen har bataljonen bland annat bevakat inloppen till Göteborg i syfte att skydda egen rörlighet såväl som rörlighet för handelssjöfarten. De har också uppgiften att bevaka eget bataljonsområde. Även om de har haft en god kontroll så har de ändå mött på visst motstånd.

- Förbandet har mött på motstånd som bedömt är specialförband. Deras syfte är att störa både vår rörlighet såväl som att störa för handelssjöfarten. För att förhindra motståndaren, har vi grupperat bataljonen så att vi har kontroll på områden in mot farlederna till Göteborg där vi bland annat är beredda att sjömålsbekämpa. Vi har också samverkat med de övriga krigsförbanden och är beredda att stödja vid både eskort-och minröjningsuppgifter då det är extrem viktigt att vi fortsätter att hålla leden öppen för egen sjötrafik, sa bataljonschefen överstelöjtnant Fredrik Herlitz

Stor rörlighet inom bataljonen

Under övningen är det ett fiktivt scenario där EU på svenskt och tyskt initiativ har beslutat om sanktioner mot det fiktiva landet ”Storland”. Anledningen är bland annat den hantering som Storland utsätter sin egen befolkning för och de störningar som landet för gentemot handelssjöfarten. Den svenska marinen har därför fått uppgiften att förhindra en negativ utveckling i området genom sjöfartsskyddsoperationer. 

– Amfibiebataljonen på kort tid åstadkommit en hel del. Efter att förbandet aktiverades, har vi omgrupperat från ostkusten till västkusten, vi har kallat in ett amfibieskyttekompani bestående av 120 tidvist tjänstgörande soldater. Vi var snabbt på plats med sensorer och vapensystem för att kunna lösa ställda uppgifter. Vi kan dessutom med bataljonens rörlighet bevaka ett stort område och vi har god underrättelseförmåga. Jag är också nöjd med hur de olika kompanierna löser uppgifter, allt ifrån logistik, samband/ledning till underrättelseinhämtning, berättade Herlitz

Egna territoriet och svenska intressen står i fokus under övningen, det är därför viktigt att samöva marina förband i en integrerad marin insatsstyrka med fokus på sjöfartsskyddsoperationer.