Hemvärnssoldaten i fokus

I veckan inleddes 29:e Hemvärnsbataljonens krigsförbandsövning där drygt 390 män, kvinnor och ett flertal hundar har kommit att delta.

Fänrik Kicki Lärka har varit aktiv i Hemvärnet i 30 år, under övningen ansvarar hon bland annat för inrycket och inskrivningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjukvård är en funktion som övas under krigsförbandsövningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Instruktörer från 2a amfibiebataljonen genomförde utbildning för Hemvärnssoldaterna, vid tillfället fick de utbildning i interna gruppradio systemet (IGR) Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hemvärnsförbanden får allt bättre utrustning och behöver därför utbildning i att hantera den. Här får de utbildning i interna gruppradiosystemet (IGR) Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Den nu pågående övningen syftar till att öva olika funktioner, vilket innebär att fokus ligger på att öka förmågan hos den enskilde soldaten, enheten eller gruppen inom sina respektive funktioner. Det genomförs allt ifrån sjukvårdsmoment, motortjänst, stabsarbete till bevakningsuppgifter och en hel del annat.

Övningen inleddes med att chefer och viss stabspersonal först ryckte in för att förbereda inför soldaternas inryck som skedde några dagar senare. Soldaternas materiel förbereddes, det skrevs ordrar, lektionsförberedelser gjordes och en hel del annat iordningsställdes med syfte att göra övningen så bra och utvecklande som möjligt för den deltagande personalen.

Trettio år i tjänst

Kicki Lärka som är personalbefäl på 29:e Hemvärnsbataljonen har haft fullt upp långt före övningens början.

– Jag ansvarar bland annat för inrycket och inskrivningen av soldaterna som deltar i den här övningen. Personaltjänst är något som tar tid och jag har självklart ett nära samarbete med bataljonchefen och hela staben gällande personalen. Utöver att hantera personal vid övningar så handlar det också mycket om att driva personalfrågor över tiden, personalarbete är inget som bara pågår under en övning, sa fänrik Kicki Lärka

Kicki har en gedigen erfarenhet av Hemvärnet, hon har varit aktiv i Hemvärnet i hela trettio år och har under åren haft olika befattningar på bataljonen och jobbar nu med personalfrågor.

– Mina föräldrar lämnade Finland 1949 med krigen färskt i minnet, mamma var då höggravid med mig när de lämnade. Under min uppväxt har hela tiden försvarsfrågor därför varit aktuella och för mig var det naturligt att utbilda mig inom Hemvärnet då Försvarsmakten på den tiden inte var öppen för kvinnlig värnplikt. Mina föräldrar var oerhört stolta över mitt val, berättade Lärka

Fänrik Kicki Lärka kommer att tillsammans med övriga bataljonen öva fram till söndag då övningen avslutas. och huvuddelen återgår då till sina civila åttaganden.