Goda grannar gynnar det nordiska samarbetet

71:a bataljon och Opklaringsbataljon samövar

Hösten har anlänt till Skåne och vädret växlar snabbt från mörka moln och ösregn till en stark, värmande sol. Revingefältet ligger lugnt så när på som några dova smällar som ekar från en skjutbana längre bort. Samtidigt rullar en svensk fordonskolonn fram till en grupp soldater i danska uniformer.

Dansk soldat titta på TOLO-gruppen
Dansk soldat titta på TOLO-gruppen
Soldat från Opklaringsbataljon tittar när drivmedelslastbilarna rullar fram. Foto: Kalle Bendroth/ Försvarsmakten

Det är den danska Opklaringsbataljonen (Spaningsbataljonen) från Bornholm som samövar med 71:a bataljonen från Södra skånska regementet.

Kapten Martin Nilsson, ställföreträdande chef för 714:e kompaniet, leder fordonskolonnen med tankbilar hoppar av och går fram till de danska soldaterna, skakar hand och samverkar. Under tiden tar soldater från kolonnen eldställningar för att skapa ett runtomkringförsvar.

 – I detta moment agerar vi fiendestyrka tillsammans med några andra från Opklaringsbataljon där vårt uppdrag är att låta huvuddelen av den danska bataljonen öva sin spaning, sitt beslutsfattande och sina ordervägar, säger Martin Nilsson.

Efter ett tag fortsätter fordonskolonnen sin framryckning.

 – Det är alltid bra att samöva oavsett omfattningen. Det kan vara allt från att få förståelse för likheter och skillnader i organisationerna till att lättare se hur man ska kunna stödja varandra och förstå hur man ska använda varandras förmågor, säger Martin Nilsson och lägger till,

 – Bara det att man inte pratar samma språk gör att man måste tänka till lite extra, det är bra träning.

Danska Opklaringsbataljon inledde under förra veckan övningen på Revinge med att depolyera från Bornholm över Ystads hamn.

Bataljonschef för Oplaringsbataljon, överstelöjtnant Brian Nissen berättar om övningen.

 – Under förra veckan övade vi på plutonsnivå för att denna vecka gå över till att öva hela skvadroner tillsammans i offensiva operationer.

Den danska bataljonchefen menar att det finns många fördelar med att öva i Sverige. Viktigast av allt är kanske att det är ny terräng som man inte kan utan och innan, men även att det på P 7 finns andra faciliteter så som till exempel anläggning för strid i bebyggelse.

 – Det är bra att vi kan få till den här övningen genom vårt fina samarbete, som goda grannar, säger Brian Nissen.

Tillbaka på andra spaningsmålet står Martin Nilsson och pratar med gruppen från Opklaringsbataljon. Chefen för den danska styrkan pekar ut farlig riktning, där man bedömer att fienden är grupperad. Samtidigt grupperar de svenska soldaterna och gör förberedelser på tankbilarna för att återfylla andra fordon med bränsle, så kallad tankning- och laddningsomgång, TOLO.

Chef för 71:a bataljon, överstelöjtnant Jonas Nilsson är nöjd med hur övningen förlöper.

– Vi har sedan flera år ett väl etablerat samarbete med den danska spaningsbataljonen på Bornholm som omfattar både övnings- och kursverksamhet. Med ganska små medel och ett pragmatiskt förhållningssätt kan man komma långt bara genom att identifiera och utnyttja varandras planerade verksamheter. Vi fick stöd för vår övning med bataljonen på Bornholm i juni och nu följer vi upp det genom att samöva våra stab- och trossförband när danskarna är här. Övningarna har ordnats enkelt och kostnadseffektivt. Förhoppningsvis är det dessutom extra givande för våra soldater att få öva i en kontext med andra nordiska förband.