En välbesökt Garnisonens dag

När grindarna till Haninge garnison öppnades lördag den femte september, strömmade det in besökare. Det var unga gamla, anhöriga och allmänt försvarsintresserade som under några timmar träffade personal ur Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen.

Överste Peder Ohlsson tycker att det var mycket glädjande att så många besökte förbanden och visade så stort intresse för verksamheten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
På nära håll kunde publiken följa stridsmomentet, här kör en bandvagn i väg med en skadad soldat Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Attackdykarna visade många konster i dyktanken, normalt rör de sig på betydligt större ytor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Underhållskompaniet visade hur en motor till en stridsbåt ser ut, det lockade många motorintresserade och andra Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Många antog utmaningen att springa mini snabbmarschen med amfibiesoldaterna, modigt! Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Säkerhetskompani sjö använder sig av hundar i tjänsten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Säkerhetskompani sjö som normalt är grupperade i Göteborg berättade om deras verksamhet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amfibiesoldater förevisade ett stridsmoment Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåtar gav eldunderstöd när truppen hade klivit i land vid stridsförevisningen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Många förundrades över hur mycket soldater och officerare bär. En hel del tid läggs på träning för att undvika skador och för att orka med den många gånger tunga tjänsten Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Det blev många givande samtal, inte minst om den utveckling som Försvarsmakten har gjort under de senaste åren Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Den här unga tjejen var riktigt tuff som tog sig ner med hjälp av repet och glada tillrop från amfibiesoldaterna Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Många av besökarna berättade att de ville se vad deras söner, döttrar och anhöriga faktiskt jobbade med. Åtskilliga hade rest långväga för att få vara med under dagen och på plats få uppleva en del av Marinen.

Flera uttryckte också sin oro över det förändrade omvärldsläget och var då angelägna om att få veta mer om vad Försvarsmakten har för uppgifter.Flera anhöriga till tidvis tjänstgörande soldater hade också tagit sig till Berga för att bättre förstå vad deras söner och döttrar gjorde när de tillfälligt lämnade det civila för att iklä sig uniform.

– Jag som chef Haninge garnison och chef för Amfibieregementet, tycker att det är fantastiskt roligt att så många har kommit till Berga och att det finns ett så stort intresse för vad vi gör. För oss är det viktigt att träffa allmänheten på hemmaplan och få visa lite av den verksamhet vi bedriver och vilka uppgifter vi har att lösa. Jag hoppas att vi med denna dag har ökat kunskaperna och intresset än mer, sa överste Peder Ohlsson

Det är lättare att bilda sig en uppfattning om man som individ fysiskt har sett eller upplevt delar av Försvarsmakten. Ett sätt är att ha öppet hus där besökarna på närmare håll kan titta både på materiel, fartyg, båtar, förevisningar och kanske det viktgaste av allt, få träffa personalen.

Dagen erbjöd på en hel del aktiviteter av olika slag, bland annat föreläsningar om marinens insats i Adenviken, förevisningar, stridsbåtsåkning och en hel del "prova på" aktiviteter. Många vågade sig på att både springa mini snabbmarsch tillsammans med amfibiesoldater och att hala sig ner från en container med rep. Andra njöt av att bara gå runt på området och insupa atmosfären.

Personalen fick en hel del intressanta frågor som ledde till många givande samtal, vilket var mycket uppskattat från vår sida.

Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen vill tacka alla som besökte förbanden och gjorde dagen till en givande och minnesvärd dag för oss alla som tjänstgör på Haninge garnison, på återseende i framtiden.