Välkommen till Garnisonens dag på Berga

Lördagen den 5 september öppnar vi grindarna till Haninge garnison på Berga söder om Stockholm. Ni är då välkomna att besöka Amfibieregementet och 4:e sjöstridsflottiljen, träffa soldater, sjömän, officerare och civilanställda som dagligen löser uppgifter här hemma och på andra platser.

kamouflera dig som en amfibiesoldat  Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Personalen kommer att visa lite av de uppgifter som de löser. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Hur mycket väger egentligen amfibiesoldatens ryggsäck, kom och känn själv lördag den 5 september! Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En sjöman visar lite sjömansknep för en intresserad och nyfiken kille Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Det kommer att finnas möjlighet att kliva ombord på fartyg och stridsbåtar, känna och klämma på den utrustning som personalen använder sig av, lyssna på intressanta föredrag om den marina insatsen i Adenviken. Dagen kommer dessutom att bjuda på förevisningar och inte minst kommer ni att träffa personalen där ni har möjlighet att ställa alla möjliga frågor om vårt arbete, utbildningar och mycket annat.

Enklare förtäring kommer att säljas på plats. Det kan komma att bullra något vid uppvisningar och föräldrar till små barn kan med fördel medta egna hörselkåpor anpassade för små öron. Ta också hänsyn till hundar, de kan uppfatta vissa ljud som stressande.

Garnisonens dag börjar klockan 10:00 och avslutas klockan 14:00.

 

Varmt Välkomna!