"Många lärdomar är dragna"

- Joint Fires över för denna gång

För Artilleriregementet är den första delen av den, sedan tidigare benämnda arméövningsperioden, nu slut. Tillsammans med stora delar av Sveriges förmåga när det kommer till funktionen indirekt bekämpning, har därmed övning Joint Fires avslutats.
En övning som sammanfattas som oerhört positiv. — Jag kan konstatera att vi har dragit många lärdomar då det var länge sedan vi genomförde en liknande övning i samma omfattning, sa momentövningsledaren, överstelöjtnant, Stefan Hansson.

I väntan på förevisning under Joint Fires sista dag. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Utsikten och vädret kunde knappast varit bättre under övningen. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Nedslag från artilleripjäsen Archer och GRK - granatkastare. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
En chans till vila innan förevisningen skulle till att börja. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Efter tre intensiva dagar är övning Joint Fires avslutad. Tre dagar med ett enda stort fokus. Ett fokus som har legat på skjutningar, då med artilleripjäsen Archer och granatkastare. Övningen i sig sammanfattas till slut som lyckad. Joint Fires var sedan tidigare en sällsynt övning då funktionen indirekt bekämoning, med förmågan att upptäcka och träffa mål från långa avstånd och med hög precision, inte genomförts sedan nästan femton år tillbaka. Gästande förband, övningsledning och såklart 91:a artilleribataljon på Artilleriregementet avslutade, under torsdagen, därmed en unik över. 
— Jag är väldigt nöjd med  övningen, det är även glädjande att höra att gästande förband också tycker att det har varit en bra vecka, sa överstelöjnatnt Stefan Hansson och fortsatte:
— Jag hoppas och tror att deltagande förband kommer att ha nytta av övningen när de tar sig an nya uppgifter under arméövningen som väntar.

Final

Under övningens sista dag, avslutades övningsdelen med en förevisning, en slags final för Joint Fires. På plats fanns ett flertalet besök från olika delar av Europa, de förbandseneheter som inte var inblandade i själva skjutningen, men även skjutfältets personal. Förevisningen varade i drygt två timmar där gästerna fick se skjutningar med både Archer och granatkastare. Förevisningen avrundades med att flyget, med en JAS Gripen, fällde en GBU-bomb. Chefen för Artilleriregementet, överste Johan Pekkari, fick sista ordet och passade då på att tacka deltagande förband och övriga gäster. Joint Fires 2015 är över för denna gång.

Nästa - Arméövning 2015

För A 9:s del väntar nu en ledig helg innan det är dags för förbandet att återigen lämna Boden för att först ta sig till Älvdalen. Därefter väntar en fordonsmarsch ner till Villingsberg där förbandet kommer att göra ett kortare stopp för en inplanerad skjutning. Avslutningsvis ansluter A 9, tillsammans med övriga arméförband, till Arméövning 2015 i området kring Skövde. Första övningsperioden är avslutad, nu väntar den andra. Arméövning 2015 står på infart.