Koreanska stilleståndsavtalet firar 62 år

År 1953 utlystes vapenvila mellan Nordkorea och Sydkorea. I samband med att stilleståndsavtalet undertecknades, inrättades NNSC, Neutral Nations Supervisory Comission. Fyra neutrala nationer, däribland Sverige har sedan dess varit på plats för att se efter att avtalet följs.

Mats Engman, fjärde från höger deltog vid den årliga ceremonin till minnet av det militära vapenstilleståndsavtalet mellan Nord- och Sydkorea. Foto: Ingemar Adolfsson/Försvarsmakten

Den 27 juli högtidlighölls vapenvilan av den ställföreträdande chefen för FN-koalitionen, generallöjtnant Terrence O´Shaughnessy, från USA. I sitt tal nämnde han att stilleståndsavtalet har fortfarande världssamfundets stöd för att säkerställa fred i regionen.

Generalmajor Mats Engman, som är chef för den svenska delegationen i NNSC deltog vid ceremonin.
– Balanserat genomförande och efterlevnad måste vara det primära målet. Jag hoppas att avtalet förnyas så att det passar till nuvarande militärteknik, säger Mats Engman.