”Swedish Finnish Naval Task Group made the first steps, 2017 we are going to run”

Övningen FINNSWEEX är avslutad

− Den svensk-finska marina stridsgruppen har tagit sina första steg. Under 2017 ska vi springa, sa kommendören för finska kustflottan, Timo Hirvonen när den finsk svenska övningen FINSWEEX avslutades.

Timo Hirvonen är kommendör för finska kustflottan och chef över SFNTG. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Innan fartygen satte kurs och fart mot respektive hemmahamn samlades officerare och sjömän ombord på HMS Carlskrona för att utvärdera övningen. Detta för att kunna utveckla och starta nästa övning på en högre nivå.

− Övningen har varit bra där vi har uppnått de uppsatta målen. Att vi redan i detta tidiga stadium kan genomföra operationer på relativt hög nivå med svenska och finska fartyg tillsammans, är ett gott tecken för vår framtida gemensamma sjöstyrka, säger Hirvonen.

Nästa övning med svenska-, finska fartyg och gemensamma staber är Northern Coast som genomförs i höst. Innan 2017 kommer ett antal övningar att genomföras tillsammans. Meningen är att styrkans effektivitet och slagkraftighet då ska ligga på en hög nivå och tekniska utmaningar såsom ett gemensamt stridsledningssystem där fartygen kan ta emot och sända måldata och stridsledningsinformation, är lösta.