Losskastning för ett säkrare hav

Under de båda världskrigen fälldes närmare 75000 minor i Östersjön. En okänt antal av dessa ligger kvar på botten. Svenska marinen, tillsammans med andra nationer röjer årligen minor från den här tiden. Runt Estlands kust, särskilt i Finska viken, fälldes särskilt många minor. Det är platsen för årets Open Spirit, en multinationell minröjningsoperation. Röjdykarfartyget HMS Sturkö kastade loss och satte kurs mot området idag.

I byssan förbereder Cajsa Olsson middagen.
I byssan förbereder Cajsa Olsson middagen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
En röjdykare görs klar för dyk.
En röjdykare görs klar för dyk. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Förutom HMS Sturkö deltar minröjningsfartyget HMS Kullen och en EOD-grupp ur Fjärde sjöstridsflottiljen. EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal – ammunitionsröjning) består av särskilt utbildade röjdykare som förutom röjdykningen även kan oskadliggöra minor och ammunition på land. Open Spirit startar till helgen med möten i Tallinn mellan de olika fartygen.

Hektiskt in i det sista

Det är ofta som mest hektiskt på ett fartyg just före losskastning. Mycket ska förberedas, materiel ska lastas ombord och inget får glömmas. Väl till sjöss infaller lugnet och jobbet rullar på enligt känd rutin. Från kajen i Karlskrona örlogshamn lyfter Henrik Condrup, Marcus Sjöberg och My Nilsson ombord utrustning. Flera flaskpaket med komprimerad luft ska ombord och användas av EOD-gruppens dykare. Enklare att transportera med fartyg än med lastbil till Estland.

Ser fram emot övningen

Besättningen på HMS Sturkö har skiftande erfarenhet. För vissa är det första gången man deltar i en stor minröjningsinsats, för andra är det rutin sedan flera år tillbaka. Johan Granqvist är fartygschef ombord:

- Den här typen av lite längre övningar är värdefulla för att höja nivån på besättningen. Man kommer in i rutinerna och kan bara koncentrera sig på att bli bättre utan en massa störmoment. Det faktum att det är skarpa minor, om än gamla sådana, som vi ska röja, får hela besättningen att koncentrera sig extra.

Flera styrkor

John Hoffstedt är stridsledningsofficer ombord:

- Fördelen med just Sturkö är att hon båda kan leta minor på traditionellt vis, med en sonar som skickar ut ljudpulser som reflekteras av botten, men även har röjdykare ombord.

Dykarna kan användas vid grundare vatten men även snabba på identifieringen av det som sonaren upptäckt på botten. En undervattensfarkost med kamera kan också användas för att se vad som finns nere i djupet. Om det som upptäcks skulle vara en mina kan man oskadliggöra den med hjälp av en sprängladdning som placeras intill minan, och fjärrutlöses. Minorna utgör visserligen inget större hot där de ligger, men risker kan uppstå vid undervattensarbeten eller fiske. Minorna kan också röra sig med strömmar närmare kusten och på så sätt exponeras för människor.

Inte bara minor gömmer sig

Förutom minor kan man hitta gamla torpeder och bomber från striderna under krigen, även de kan oskadliggöras av Sturkö. Dessutom kan kemiska stridsmedel finnas på botten, något som besättningen övar sig på att hantera.

- Det är inte vår uppgift att ta hand om kemiska stridsmedel, men vi måste vara beredda på att antingen dykare eller undervattensfarkosten kan komma i kontakt med dessa, och då sanera det som behövs, säger Johan Granqvist.

Nu på måndag, den 18 maj, kastar man loss från Tallinn och börjar sökningen i Irbensundet. Övningen avslutas den 28 maj då fartygen återvänder till sina hemmabaser, i visshet att man  gjort vattnen säkrare.