Att aldrig ge upp

I Karlskrona är de tre GMU-plutonerna i slutfasen av sin utbildning. De är inne på sin andra dag i veckan ”Aldrig ge upp”, den delen av utbildningen då eleverna testar sina kunskaper ute i fält under verkliga förhållanden.

"Vad gick bra, vad kan göras bättre nästa gång?" Instruktörer och elever återkopplar efter ett av övningsmomenten. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Fokus på uppgiften. En av grupperna gör sig redo för att genomföra ett övningsmoment för att träna strid i bebyggelse. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Kamouflagemålning hör till vardagen för soldater under övning. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Som en del i kursen "Aldrig ge upp" samarbetar Sjöstridsskolans med Helikopterdivisionen i Ronneby. Besättningen på en helikopter 14 övar evakuering med elever som behöver transport ut till en av öarna i Karlskrona skärgård. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Sedan i slutet av januari har eleverna som går GMU, grundläggande militär utbildning, tagit sig igenom ett antal kurser. Det är nu, mot slutet utbildningen, som de ska visa att de kan använda sina kunskaper. Men det finns också nya moment som ska läras in under veckan.

De kommer att vistas utomhus i drygt en vecka och utsättas för en mängd olika prövningar. Det kan vara överraskningar i form av överfall, order om att bevaka områden, byggnader eller personer. Förflyttningar i besvärlig terräng, kanske nattetid, och de kommer övernatta ensamma i skogen. Att inte veta exakt vad som kommer hända men ändå vara på hugget och göra sitt bästa, ingår i uppgiften. Liksom att klara av att inte göra något alls, bara vänta på att något händer.

- Rekryterna har fått viss information om vad som väntar dem den kommande veckan, men en del av uppgiften är att kunna hantera ovissheten, säger Max Johansson som är chef på GMU-kompaniet i Karlskrona.

Därför skruvar också kompaniledningen på just denna övning från gång till annan. Om uppgifterna är desamma vid varje tillfälle, går det till slut på rutin och risken att något går snett är större än om alla måste anstränga sig och fokusera på uppgiften.

När Aldrig ge upp är över, väntar en sista vecka med bland annat vård och återlämning av material samt examen. För de allra flesta rekryterna som inte gett upp, innebär det också en spännande omställning till en provanställning inom Försvarsmakten.