Victoriabataljonen uppvaktar H.K.H Kronprinsessan

Den inre borggården vid Stockholms slott var som vanligt fylld av människor som ville uppmärksamma H.K.H. Kronprinsessan Victoria på hennes namnsdag i dag den 12 mars.

Musikkåren överlämnade blommor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Arméns musikkår höll en kort konsert Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Arméns musikkår bjöd på en trevlig konsert som avslutades med tonerna från ”Med en enkel tulipan” och i samband med det överlämnades blommor. Hela ceremonin avslutades med ett fyrfaldigt leve från publiken.

Efter den högtidliga ceremonin var det dags för Victoriabataljonens traditionsenliga uppvaktning. Överstelöjtnant Per Gottfridsson, chef för Victoriabataljonen, överlämnade blommor och fotoalbum som visade lite av den verksamhet som Victoriabataljonen genomförde under 2014. 

Kollegorna som för närvarande tjänstgör i Adenviken och ME04, hade skickat en särskild hälsning till namnsdagsbarnet.