Nytt samarbete mellan Försvarsmakten och VRE Education AB

Försvarsmakten och VRE Education AB har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning.

Per-Olof Stålesjö, personaldirektör Försvarsmakten och Peder Hagen, VD VRE Education AB, har skrivit under en avsiktsförklaring om framtida samarbete. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Försvarsmakten har, genom avsiktsförklaringen med VRE, inlett ett samarbete som omfattar hel- och deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän i syfte att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning med fokus på personal inom skol- och utbildningsvärlden. I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera en anställning inom Försvarsmakten med ett arbete hos VRE Education.

– Samarbetet med VRE Education AB har ett värde för båda parter i form av bland annat affärsnytta och kostnadseffektivitet. Försvarsmakten har en genomtänkt värdegrund och utbildning, vilket gör att våra anställda ofta uppfattas ofta som goda förebilder. Jag är därför glad över att Försvarsmakten nu kan vara med och bidra till att utveckla skolvärlden, säger Per-Olof Stålesjö, Försvarsmaktens personaldirektör.

VRE Education AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning, rekrytering och utbildning av medarbetare med inriktning mot en pedagogisk miljö på alla stadier, från förskola till gymnasium och särskola. VRE startades år 2001 och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Ängelholm. Företagets vision är att få människor att växa och utvecklas och samtidigt bidra till att utveckla den svenska skolan genom att bemanna med förebilder för arbete med barn och unga.

– Det här samarbetet ger VRE Education möjlighet att anställa ännu fler medarbetare som vill utveckla sitt pedagogiska ledarskap och därmed långsiktigt bidra till att utveckla den svenska skolan. Försvarsmakten är väldigt duktiga på att finna och utveckla medarbetare med bland annat bra ledaregenskaper, vilket kommer väl till pass i skolans värld, kommenterar Peder Hagen, VD VRE Education AB.