En svensk amiral vid rodret

Hamnen i Djibouti är en livlig plats. Överallt pågår arbeten, människor passerar ständigt förbi och hela tiden är det något fartyg som förtöjer eller kastar loss. Vid en av kajerna ligger det italienska örlogsfartyget Andrea Doria förtöjt. Fartyget har varit ledarfartyg i Operation Atalanta i cirka sju månader och i dag gör styrkechefen, konteramiral Guido Rando, och besättningen sin sista dag i den EU-ledda insatsen.

Det är inte första ceremonin som Jonas Haggren deltar i och med stor säkerhet inte den sista. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Konteramiral Jonas Haggren (till höger) tar över efter konteramiral Guido Rando (till vänster). Ställföreträdande chefen för Operation Atalanta, konteramiral Paolo Pezzutti (mitten), var också på plats. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Under ceremonin deltog flera internationella gäster. ÖB Sverker Göranson önskade styrkechefen Jonas Haggren lycka till. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Klockan är halv nio på morgonen och det är redan varmt. Luften står still och den första svettpärlan har börjat leta sig ned för tinningen på de vitklädda soldaterna och officerarna på Andrea Dorias helikopterdäck. De är uppställda inför en ceremoni som markerar att Sverige tar befälet över Operation Atalanta. En italiensk talare berättar att ceremonin nu ska börja och en annan italiensk officer blåser ”giv akt” på sin visselpipa. Alla intar enskild ställning medan konteramiral Guido Rando kliver ut på helikopterdäck. Med sig har han konteramiral Jonas Haggren. Det är han som ska leda alla fartyg, flygplan och helikoptrar som ingår i EU:s styrka under de kommande tre månaderna. Operation Atalanta har pågått i mer än sex år och det är andra gången som Sverige tar över ledaransvaret.
– Under vår tid i insatsområdet kommer Sverige och Nederländerna kunna avskräcka pirater från att genomföra attacker, vi kommer att kunna dela med oss av en gemensam lägesbild och inte minst har det nederländska fartyget, tillsammans med det svenska bidraget, en bra förmåga att stödja de övriga insatserna och hjälpa Somalia med att rusta upp egna förmågor. Självklart kommer vi att genomföra eskorter av World Food Programmes och Amisoms transporter till Somalia. Det är ju en av huvuduppgifterna, säger Jonas Haggren.

Piratattackerna har blivit allt färre och under 2014 skedde bara två bekräftade och fyra misstänkta attacker. Inga fartyg är längre kapade och närvaron av örlogsfartyg i området är en trolig bidragande faktor till nedgången i antalet piratattacker. Men än är det inte dags att andas ut. Fortfarande sker misstänkta piratdåd och besättningsmän hålls fortfarande som gisslan.
‒ Vi får inte glömma bort att detta uppdrag har stor betydelse och vi måste komma ihåg att 30 personer fortfarande hålls som gisslan av pirater, säger Jonas Haggren.

Solen stiger allt högre och temperaturen har passerat 30 grader för länge sedan. Den första svettpärlan har blivit till en liten rännil och även de vitaste kläderna börjar kännas klibbiga och outhärdliga. Den italienska officeren blåser i visselpipan igen och hela styrkan intar manöverställning. Guido Rando och Jonas Haggren lämnar helikopterplattan och luften står återigen stilla.

‒ Det avslutar dagens ceremoni, säger den italienska talaren.