På väg mot insatsen

– Veel success, pas goed op jezelf!, ropar någon på kajen när det stora fartyget rör sig bortåt. Flera hundra människor har samlats för att säga hej då till sin soldat eller sjöman som är på väg till Afrikas horn. Lördagen den 24 januari kastade HNLMS Johan de Witt loss från örlogsbasen i Den Helder. Nu väntar några veckor med fartygsträning, övningar och sjögång.

Nu väntar fyra månader ifrån nära och kära för både besättning och ombordmönstrade soldater och officerare på HNLMS Johan de Witt. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Ola Truedsson har själv ett förflutet på Amfibieregementet. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Det är inte första gången som HNLMS Johan de Witt ingår i Operation Atalanta och större delen av besättningen är van vid att vara borta i långa perioder. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
"Får du det stöd du behöver? Det var skönt att höra!" sa brigadgeneral Ola Truedsson. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Brigadgeneral Ola Truedsson gjorde ett informellt besök hos stridsbåts- och helikopterpersonalen. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Hela fartyget är fullt med folk. I dag har besättningen fått tillstånd att ta med sin familj ombord. Mormödrar, pojkvänner och småsystrar trängs med varandra för att få se hur deras familjemedlem ska bo under de kommande fyra månaderna. Mitt i vimlet hittar vi Försvarsmaktens marintaktiska chef, brigadgeneral Ola Truedsson. Han har tagit tillfället i akt att göra ett informellt besök ombord för att träffa de svenska soldaterna och officerarna. Det är han som har ansvaret för förbandet som nu åker till varmare breddgrader och hans intryck av förbandet är gott.
– Det är otroligt positivt! Vilken förbandsanda det finns här! Alla är fulla av optimism inför det som väntar. Det har varit långa förberedelser men nu verkar alla ivriga att få kasta loss och göra det de ska, säger Ola.

Det är många som riktar blickarna mot det svenska bidraget till Operation Atalanta. Det integrerade bidraget unikt men Ola Truedsson hoppas även att insatsen ska gynna den svenska marinen.
– Jag har höga förväntningar! Ur Operation Atalantas perspektiv hoppas jag att vi ska lyckas med vår uppgift i Adenviken och Indiska oceanen - från svensk Force commander och ner genom hela systemet men också ur ett svenskt perspektiv och för marinen med de erfarenheter vi kommer få under tiden. Vi kommer att skaffa oss erfarenheter att operera från ett amfibiestridsstödfartyg  tillsammans det nederländska helikopter-  och båtsystemet och prova det med våra helikoptrar och stridsbåtar. Det känns otroligt viktigt att få komma ut och göra detta skarpt, säger Ola.

Det finns många olikheter mellan svenskar och nederländare men också mycket gemensamt och framför allt i militära sammanhang. Även om frukostvanorna skiljer sig en aning ser Ola det svenska och nederlänska bidraget som en stor framgång.
– Jag har övat med företrädare från Nederländerna innan och de är mycket lätta att samarbeta med. Vi har ju liknande kulturer och liknande synsätt på hur saker och ting ska göras. De har ett pragmatiskt sätt att vara vilket gör att saker löser sig rätt smidigt. Vi har övat med dem tidigare på Johan de Witts systerfartyg Rotterdam och det fungerade jättebra, säger Ola.

Klockan är strax innan elva och de sista besökarna börjar få bråttom att lämna fartyget. En stor kran är beredd att lyfta bort landgången. Ola Truedsson ska också strax lämna fartyget men innan han gör det får han möjlighet att säga några avslutande ord på svenska i fartygets högtalarsystem.
– Jag vet att ni är väl förberedda och jag har gott hopp om att detta kommer bli en bra insats. Jag vet att vi kommer få många erfarenheter med oss hem. Vi ses igen när ni tar över insatsen och jag önskar alla ombord ”fair winds and following seas”!