200 hemvärnssoldater övar på Kungsholmen

Lördagen den 6 december genomför cirka 200 hemvärnssoldater från Stockholmsregionen en beredskapsövning på Kungsholmen. Syftet är att förstärka hemvärnets förmåga att skydda viktig infrastruktur i huvudstaden.

−Med den utveckling som Försvarsmakten har genomgått de senaste åren har hemvärnets roll blivit allt mer framträdande. De är ytterst viktiga för totalförsvarskonceptet och jag hoppas att övningen som vi genomför kommande helg kan bidra till att fler lockas till att delta i hemvärnet – eller annan frivilligverksamhet, säger kapten Kerim Kabaca på Militärregion Mitt, som planerat övningen.

Under lördagsförmiddagen kommer soldaterna att framrycka till fots från Karlberg till de objekt de ska genomsöka och bevaka. Trafikanter ombeds vara uppmärksamma på militära fordon och soldater i anslutning till broarna på Kungsholmen under dagen.

−Hemvärnet ska förstärka skyddet av huvudstaden och skydda viktig infrastruktur i händelse av kris eller krig, så det är bra att hemvärnssoldater kan öva på att verka och förflytta sig i området, säger Kerim Kabaca.

 

För mer information kontakta Paula Levänen, informationschef Livgardet 070-252 96 44 eller överstelöjtnant Christian Andersson, Militärregion Mitt 070-999 85 25.