Regionala staben smider planer med civila samverkansparter

Lag och ordning, livsmedel, bränsle och energibehov är avgörande faktorer för ett framgångstrikt försvar av Sverige. I samband med övning Dagny bjöd staben för militärregion nord in sina samverkansparter för att samordna samhällsresurserna.

Chefen för ledningsfunktionen i staben, Anders Killmey, redogjorde för hur stridsledning fungerar. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Ett 15-tal representanter från civila samverkansparter; Länsstyrelser, Landsting, Svenska kyrkan, Kustbevakningen, Trafikverket samt Polisen hade hörsammat kallelsen.

Syftet med besöket var att visa hur staben jobbar under skarpa förhållanden med samtliga stabsfunktioner igång, men också att skapa förståelse för betydelsen av samverkan och gemensam planering vid samordning av samhällets resurser i krig.

Besöket inleddes med stabens ordinarie morgonuppdatering för att ge samtliga en gemensam lägesbild. Stabens avdelningar presenterade därefter sina uppgifter och problemområden innan en rundvandring i stabens lokaler.

Dagen avslutades med diskussioner kring vilka områden samverkan bör ske mellan civila aktörer och Försvarsmakten.

Emmelie Berg Johansson arbetar på Länsstyrelsen i Norrbotten med frågor om samhällsresurser.
– Det har varit många spännande och lärorika föredragningar som jag kommer att ha nytta av i mitt arbete, sa Emmelie.

– Det är också alltid nyttigt att diskutera hur våra samhällsresurser kan samordnas sett ur de olika myndigheternas perspektiv, avslutade Emmelie.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)