Omväxlande höstövning

Den marina höstövningen har nu nått halvtid. Det är dock inte tal om någon halvtidsvila utan övningen fortsätter och blir allt mer intensiv för övningsdeltagarna. Korvetten HMS Karlstad kastade tillsammans med andra fartyg loss i måndags med uppgiften att, i ett fingerat spänt omvärldsläge, lokalisera utländska ytstridsfartyg, och vid behov hävda svenskt territorium.

HMS Karlstad är en korvett av Visbyklass med en besättning på 43 personer..
HMS Karlstad är en korvett av Visbyklass med en besättning på 43 personer. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

I övningsupplägget fungerar inte den svenska radarkedjan så man vet inte exakt var fartygen befinner sig. Hotet bedöms som så stort att de svenska enheterna inte vill sända med sin egen radar, med risk att bli upptäckt och anfallen. Istället försöker man hitta fartygen med hjälp av signalspaningsanläggningen ombord. Den upptäcker alla radarsändare i närheten men naturligtvis är utmaningen att hitta rätt radar, bland alla civila fartyg. I stridsledningscentralen jobbar personalen intensivt med att sammanställa bilden av läget till sjöss, tillsammans med övriga svenska fartyg.

Under anfall

Plötsligt ljuder en visselpipa. Signalen är till för att snabbt påkalla uppmärksamhet och betyder att signalspanarna trots försiktigheten upptäckt en fientlig robot på väg mot fartyget.

- Inkommande sjömålsrobot i bäring 080, meddelar telestridssofficeren.

Omedelbart ökar fartyget farten och manövrerar för att kunna bekämpa hotet med pjäsen. Bara några hundra meter från fartyget träffas roboten, men den höga farten hos roboten gör att splitter ändå träffar HMS Karlstad. Både fartyget och personalen på manöverbryggan skadas och sjukvårdarna Pernilla Algerstedt och Henry Pettersson, tillika kockar ombord, skyndar dit. Tyvärr tvingas man snabbt konstatera att en besättningsmedlem avlidit och man transporterar bort kroppen. Att flytta skadade eller avlidna med bår är ingen enkel uppgift ombord. Vissa passager på fartyget, som den branta lejdaren ner från manöverbryggan, är rejält trånga när en person ska flyttas.

Efter ett tag får Karlstad och de andra korvetterna möjlighet att slå tillbaka med egna robotar mot det fientliga fartyget. Ett anfall som bedöms som framgångsrikt.

Övningsledning ombord

Ombord under övningen finns kommendörkapten Olle Stark. Han tillhör övningsledningen och är den som iscensätter många av övningarna som fartyget ska agera på.

- Min uppgift är att se till att fartyget övar på exakt de saker vi bestämt i övningsordern och målsättningarna. Det gör att jag ibland får förtydliga vissa saker för besättningen. Allt går inte att förklara i text, och då finns jag där som ett stöd för besättningen. En annan uppgift jag har är att utvärdera hur de olika övningarna gick, och på så sätt göra oss bättre i framtiden.

Den marina höstövningen går nu in på sluttampen. På fredag går fartygen tillbaka till sina baser. Då ska man utvärdera övningen och se vilka delar som behöver förbättras eller kanske helt förändras. Övningsåret är dock inte slut för besättningarna, samtliga fartyg har diverse mindre övningar kvar innan året är slut.