Losskastning för höstövningen

Måndagen, den 10 november börjar "Marin höstövning". Under drygt fyra dygn kommer fartyg, tillsammans med soldater, flyg och helikoptrar att öva i Blekinge skärgård, södra Östersjön och på ostkusten. Övningen bedrivs dygnet runt och kan medföra buller samt ökad flyg-, fartygs- och transportfordonstrafik.

Ett av fartygen på väg ut i det dimmiga väder som inledde övningen. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

I övningen ingår bland annat stridsbåtar, korvetter, minröjningsfartyg, ubåtar och stödfartyg. Alla marina förband deltar, några övar i Stockholms skärgård och på ostkusten och några i Blekinge skärgård och södra Östersjön. Höstövningen är helt tillämpad vilket betyder att personalen som övar, inte i förväg, känner till något om vad som kommer att hända.

 Nej, jag vet ingenting, det får bli carpe diem, tänker jag, säger Thomas Karlsson Niska, en av övningsdeltagarna.

 Fokus under denna övning ligger på att öva staber på olika nivåer i att leda stridsenheter under tidspress. Det är en kvalificerad övning, säger överste Per Jenvald som är övningsledare.

Exempel på andra moment som kommer att övas är samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter, sjöminering och skydd av basområden. Skjutningar med olika vapensystem kommer också att genomföras, både på land och till havs.