”Vi gick från utbildning till skarp verksamhet”

Det har nu gått några dagar sedan den marina underrättelseoperationen avslutades. När ”larmet” kom pågick det verksamheter av olika slag på förbandet. Det var allt ifrån grundläggande militärutbildning (GMU), båtkurser till prickskytte utbildning.

Marcus, Jakob och Gabriel, tjänstgör alla på kustjägarkompaniet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Några enheter på förbandet fortsatte verksamheten som vanligt och några andra engagerades i den skarpa insatsen. Jakob Falck, Marcus Lydén och Gabriel Råhdström, alla tre tillhörande kustjägarkompaniet, lämnade deras för tillfället pågående utbildning för att snabbt ändra fokus och börja lösa skarpa uppgifter. Huvuduppgiften för kustjägarkompaniet är informationsinhämtning genom spaning med hjälp av olika sensorer, men förbandet löser också stridsuppgifter.

– Vi tog oss dolt ut i området och ganska omgående började vi lösa våra uppgifter, vilket i det här fallet bland annat var att yterövervaka och spana. För att skapa uthållighet var det viktigt att snabbt komma in i rutiner när vi löste olika uppgifter, berättade gruppchefen, Jakob Falck

Arbetet med informationsinhämtning kan vara psykiskt krävande på många sätt. Spaningsuppdragen kan bli långa och kräver både tålamod och uthållighet att hela tiden vara alerta och inhämta information. Arbetet sker dessutom hela tiden med ett dolt uppträdande.

Sociala livet blir påverkat

– Visst blev det lite sömn emellanåt, men vi är samövade och kom snabbt in i en rutin som fungerade för oss alla. Att vi inte blev upptäckta fick vi bevis för flera gånger. Vid några tillfällen passerade pressen mitt framför vår gruppering utan att de lade märke till att vi låg där, berättade Marcus Lydén

För alla tre var det självklart att lösa skarpa uppgifter, men vid alla insatser blir det sociala livet påverkat när soldater eller officerare på kort varsel skall inställa sig för tjänstgöring. Det ställer krav på att det finns en förståelse hos nära och kära.

– Flera av oss hade bokat in oss på olika evenemang och annat när ordern kom om att vi skulle inställa oss på förbandet. Till exempel fick en av våra kollegor lämna mitt i sin frus födelsedagsfest. Även om det kräver ganska mycket av oss, är vi stolta över att tjänstgöra på Amfibieregementet och i Försvarsmakten. Vi är också stolta över att ha deltagit i den marina underrättelseoperationen, ingen främmande verksamhet har i Sveriges skärgård att göra. Lite besvikna blir vi dock på att vissa lägger fokus på vad insatsen har kostat. Genom att lösa de uppgifter vi har gjort, visar vi på att vi både har viljan och förmågan. Vi är mycket stolta över vår insats, sa Jakob, Marcus och Gabriel