Hemvärnet, en viktig komponent

Vid olika samhällsinsatser finns de där, vid övningar bidrar de med olika kompetenser. Viljan och förmågan att på kort varsel inställa sig för att lösa uppgifter, är ännu ett kännetecken för denna kategori av soldater, nämligen hemvärnssoldater

Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
En kort matrast under arbetet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under den nyligen genomförda övningen på Gotland, var Hemvärnet en viktig komponent, 32:a hemvärnsbataljonen från Gotland, löste olika uppgifter som till exempelvis bevakning och skydd av Visby hamn. De förberedde sig också för att på olika sätt ta emot de förband som kom från fastlandet, vilket var både enheter ur andra amfibiebataljonen och korvetter ur Tredje sjöstridsflottiljen. Hemvärnssoldater stöttade dessutom övningsledningen med transporter och annan kommendantur.

– Jag är extremt nöjd med 32:a hemvärnsbataljonens insats under övningen på Gotland. Tjänstgöringen inom Hemvärnet bygger på frivillighet, men på kort varsel fick vi snabbt ihop cirka 70 soldater och fyra hundförare. Personalen kom från olika enheter så vi skapade ett tillfälligt sammansatt kompani som fick uppgiften att bevaka Visby hamn intill dess att andra amfibiebataljonen övertog uppgiften. De löste alla ställda uppgiften på ett utomordentligt sätt, sa major Anders Eckerberg, chef för 32:a hemvärnsbataljonen

Hemvärnssoldaterna fungerade också vid olika tillfällen som vägvisare åt andra amfibiebataljonen, en viktig uppgift då de har lokalkännedom. De löste dessutom skarpa uppgifter när de bevakade Tredje sjöstridsflottiljens korvetter som låg i Visby hamn.

– Det var första gången som vi löste uppgifter tillsammans med en annan bataljon, i det här fallet andra amfibiebataljonen. Samverkan fungerade över förväntan, men självklart har vi identifierat områden som behöver utvecklas då det här var första gången som vi övade i den här konstellationen. Bataljonen har på kort tid utvecklats och samtidigt fått värdefulla erfarenheter som gagnar bataljonens fortsatta arbete. Vi har som exempel förbättrat vår förmåga att samverka med andra förband då detta övades med både amfibiebataljonen och enheter ur flottan. Vi har fått erfarenheter i att motta ett tilltransporterande förband, sa Anders

Att det fanns både vilja och kompetens är det ingen tvekan om. När andra amfibiebataljonens bandvagnar kördes i land, upptäcktes att bromsen låg på en av släpkärrorna. En av hemvärnssoldaterna slängde sig under släpet och åtgärdade felet. Som av en händelse hade han med sig sin egen verktygslåda. Utan tvekan är Hemvärnet en viktig komponent i Försvarsmakten.