Försvarsmakten avbryter underrättelseoperation i Stockholm

Klockan åtta på fredagsmorgonen avslutades huvuddelen av den marina underrättelseoperation som genomförts i Stockholms skärgård sedan förra fredagen. 

Det innebär att huvuddelen av fartygs- och amfibieförbanden gått i hamn och återtagit normal beredskap. Kvar i området finns mindre markenheter med specifika uppgifter.

Vid en presskonferens under fredagsförmiddagen kommer Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, Anders Grenstad, att redovisa Försvarsmaktens slutsatser och beskriva det fortsatta arbetet .